Архив
Реклама
Адрес
Стандарт
Главна страница Реклама е-Стандарт
Банер N 1
Денят
Страната
Икономика
Бизнес
Финанси
Общество
Диалог
“Стандарт”

Анализ
Светът
Балкани
Европа
стандАРТ
Бъдеще
Спорт


a?aa?.bg
mtel.net

Банер N 3

Банер N 4
Банер N 2

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА:

   Банер N 1
   Банер N 2
   Банер N 3
   Банер N 4
   Банер N 5

Условията и тарифата за цените на реклама в интернет изданието на в-к "Стандарт" са както следва:

Банер N 1:
Вашият банер се намира под синьото лого на е-Стандарт. Може да бъде статичен или анимиран.  Размери 90x30 пиксела, файлов формат GIF, до 3 Кбайта.
разположение    цена

Банер N 2:
Вашият банер се намира над колоната със статиите за деня. Може да бъде статичен или анимиран. Размери 120x90 пиксела, файлов формат GIF, до 6 Кбайта.
разположение    цена

Банер N 3:
Вашият банер се намира в лявата лента под рубриките на е-Стандарт. Може да бъде статичен или анимиран. Размери 90x60 пиксела, файлов формат GIF, до 4 Кбайта.
разположение    цена

Банер N 4:
Вашият банер се намира в лявата лента под рубриките на е-Стандарт. Може да бъде статичен или анимиран.  Размери 90x30 пиксела, файлов формат GIF, до 3 Кбайта.
разположение    цена

Банер N 5:
Вашият банер се намира непосредствено под статията в е-Стандарт. Може да бъде статичен или анимиран.  Размери 470x30 пиксела, файлов формат GIF, до 15Кбайта.
разположение    цена


Т А Р И Ф А
за цените на рекламата

1. Цени за реклама на ГЛАВНАТА СТРАНИЦА
Банер N Размер Големина Цена за 1 месец/USD Цена за 1000 показвания/USD
1 90x30 3 KB 193 1.44
2 120x90 6 KB 770 5.75
3 90x60 4 KB 257 1.92
4 90x30 3 KB 129 0.96
5 470x60 15 KB 1340 10

2. Цени за реклама на ГЛАВНА СТРАНИЦА НА РУБРИКА
Банер N Размер Големина Цена за 1 месец/USD Цена за 1000 показвания/USD
1 90x30 3 KB 38.6 0.28
2 120x90 6 KB 154 1.15
3 90x60 4 KB 51.4 0.38
4 90x30 3 KB 25.8 0.19
5 470x60 15 KB 268 2

3. Цени за реклама на ВСЯКА ВЪТРЕШНА СТР.(без т. 2)
Банер N Размер Големина Цена за 1 месец/USD Цена за 1000 показвания/USD
1 90x30 3 KB 19.3 0.14
2 120x90 6 KB 77 0.58
3 90x60 4 KB 25.7 0.19
4 90x30 3 KB 12.9 0.09
5 470x60 15 KB 134 1

4. Цените за реклама в английското издание на е-Стандарт са в съотношение 1:10 спрямо цените на банерите от българското издание.

5. При едновременна реклама в интернет изданията на в-к "Стандарт" и в-к "7 Дни спорт" се ползва отстъпка в размер на 25% от цената на банерите от първа страница за всеки вестник.
Цени за реклама в интернет изданието на "7 Дни спорт"

Забележка: Цените са в USD с включен ДДС, при курс: фиксинга на БНБ за деня.

За контакти:

факс 974-34-17
електронна поща ad@standartnews.com;


Банер N 5


Денят | Страната | Икономика | Бизнес | Финанси | Общество | Диалог “Стандарт” | Анализ | Светът | Балкани | Европа | стандАРТ | Бъдеще | Спорт | Архив | Реклама | Адрес

Пишете ни
© Standart News, 1999 - 2000