standartnews.com banner
 ПЪТЕШЕСТВИЯ Петък, 7 Декември 2001 
 

ВОДЕЩИ ЗАГЛАВИЯ

  ДЕНЯТ
  ИКОНОМИКА
  ОБЩЕСТВО
  СВЯТ
  ЛИЦА
  СтандАрт
  СЕМЕЙСТВО
  СТИЛ
  ВАШИТЕ ПАРИ
  ВРЕМЕТО
Bulgarian Edition
English Edition


mobiltel.bg mtel.net www.bta.bg www.focus.bg/ svobodnaevropa.org www.bbc.co.uk pss.bglink.net gyuvet.ch

Таоизмът - Божественият път

Според религията има тясна връзка между тялото, съзнанието и околната среда

Традиция от най-стари времена е таоистките монаси да правят гимнастика, наречена тай-чи. Легендата разказва, че през VI в. прочутият монах Бодхидарма (на китайски Та Мо) дошъл в манастира Шаолин и като видял, че монасите са в много лошо физическо състояние, заради прекалено много медитиране, им показал серия гимнастически упражнения. Оттук започва развитието на вей чия и много техники на бойни изкуства, прочути до днес. Тай-чи била разработена като метод за достигане на дълголетие.

Таоизмът (нарича се още даоизъм) e китайска духовна практика на възраст над 2500 години. Религиозният таоизъм търси достъп до Тао (Пътят) като върховна реалност и до безсмъртието. Основният каноничен текст е "Дао Де Дзин" (Книгата за Пътя и неговата сила), на Лао Дзъ. Лао Дзъ (Старото бебе) е един от големите азиатски философи - съвременник на Буда, Махавира и Конфуций. Според легендата той е роден в Китай около края на VII в. пр. Хр. Заченат е без баща от енергията, акумулирана в петцветен бисер и пребивавал в утробата на майка си 82 г. Родил се под една слива и за девет дни добил ръст от 3 м. Живял почти 200 години. Разказва се, че бил пазач на императорските архиви, но се изморил от фалшивия дворцов живот и потърсил уединение. Възседнал своя черен бик и тръгнал на запад към планините. Когато стигнал границата, го спрели и тъй като бил разпознат, получил условие, че ще го пуснат да напусне страната само след като напише на книга своята мъдрост. Лао Дзъ се уединил за 3 дни и се върнал с ръкопис - "Дао Де Дзин". Пуснали го да премине и повече никой не го видял. Ранният таоизъм е повече философия, отколкото религия. Интересува се от живота и твърде малко го е грижа за богове, небеса, ритуали и задгробния живот. На човешкото тяло се гледа като на енергийно цяло, което се състои от потоци Чи - жизнена енергия и кръв. Протичането на Чи в тялото се оприличава на протичането на Чи в околната среда. Следователно тялото също е обект на промени. Духът или съзнанието е пречистената Чи, която се нарича Шен. Според таоизма има много тясна зависимост между тялото, съзнанието и околната среда. Сред най-важните черти на таоистката религия са вярването във физическото безсмъртие, контрола върху дишането и хигиената. Голямо развитие при него получили астрологията, алхимията и магиите. Таоизмът има свои храмове, свещеници, сурови аскети, ритуали и символи. Символизмът има огромно значение при него. Светът се състои от петте основни елемента - метал, дърво, вода, земя и огън. Те се символизират от петте свещени китайски планини, които са главни места за поклонение. Изобщо числото 5 е специално не само за таоизма, но и за всички китайци. Голямо значение в Китай има и символизмът на имената.
Николай Генов

Вашият коментар

  
ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
 
Обратно горе © Стандарт. Издава 'Стандарт нюз АД'   |   webmaster