Sponsored by Mtel

Standart News

s ПЕТЪК, 16 Юни 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Помагаме на работодателите да вземат добри решения


Владимир Данаилов,
изпълнителен директор на Столичната агенция за инвестиции


- Г-н Данаилов, каква е целта на дигиталната карта, която подготвяте?
- Целта е, когато бизнесът взима решения на база реални факти и числа, да има цялата информация за подготвените професионални кадри. Много често, когато бизнесът инвестира в т. нар. икономика на знанието, ни питат какви специалисти има в София - какви специалности, какви училища, какви университети, колко на брой. Целта е тази дигитална карта да помогне на бизнеса да се ориентира много добре, за да вземе добри решения. Правим нещо подобно свързано с офиси и индустриални площи, понеже и българският, и чуждият бизнес ни пита - кои са индустриалните площи в София, каква е инфраструктурата, къде можем да позиционираме нашия бизнес, коя е най-добрата зона.
- На какъв етап е подготовката на картата?
- В момента събираме информацията и след това ще намерим удачен вариант, чрез който лесно и достъпно тази система да информира бизнеса. Тази карта ще може да бъде видяна на нашия сайт, на Столичната община, приемаме всякакви консултанти, които също биха се заинтересували да сложат картата и да я направят достъпна от техните сайтове. Когато общината застане до бизнеса и те работят заедно, проектите получават много по-висока оценка на доверие от инвеститорите.
Димитър Илиев

Изпрати на приятел