English Edition Английска версия на Стандарт

Standart News

Работа и Образование ПОНЕДЕЛНИК, 17 Май 2010

РекламаA
A
A
размер на текста

До 7% лихва за студентски заем

Младежите вземат пари за следване без поръчители и ипотеки


След хиляди перипетии, забавяния и спънки наесен студентските заеми най-сетне ще бъдат факт. Просветното и финансовото министерство вече са одобрили типов договор, съгласно който парите ще бъдат отпускани. Държавата дава 40 млн. лева гаранция за кредитите и до два месеца банките, които искат да ги отпускат, трябва да сключат договор с просветното министерство.
Това означава, че още през новата учебна година младежите ще могат да теглят пари за обучение и издръжка. Втората обаче се полага само на онези студенти, които родят или осиновят дете по време на следването си. Тя се формира от размера на минималната работна заплата, умножен по учебните месеци. За ваканциите заем за издръжка не се отпуска.
Ако студентите теглят пари за издръжка, парите се превеждат директно в личните им банкови сметки. Ако заемът е за такси обаче, банката го превежда направо на сметката на университета, в който учи студентът.
Лихвата по студентския кредит се определя от банката, но не трябва да надхвърля 7 на сто, е записано в документа. Тя е чувствително по-ниска от лихвения процент по другите заеми. Сумата се начислява само върху усвоената част от кредита и ако студентът се откаже от него, няма да дължи каквито и да било лихви.
По заема не е нужно да има обезпечение - нито с поръчителство, нито с ипотека. Освен това сумата може да се погаси предсрочно без натоварване с такси, комисиони и допълнителни лихви, пише в договора.
Срокът за погасяване на студентския кредит е 10 години след завършването на университета на равни месечни вноски. Първата година след дипломирането е своеобразен гратисен период, върху който може да се плащат само лихвите. Таксата за първата година на обучението студентът трябва да си заплати сам. След това банката му възстановява сумата при представянето на документ за платената такса.
Съгласно закона за студентското кредитиране за заем може да кандидатства всеки студент до 35 години, който учи в бакалавърска или магистърска степен в частен или държавен университет. Важно е обаче да се знае, че той не трябва вече да е придобивал веднъж тази степен - тоест не можеш да си послужиш със заем, за да платиш например втора магистратура.
Банката може да откаже да сключи договор за кредит, ако студентът или докторантът не отговаря на условията или ако има други кредитни задължения, които не е обслужвал повече от 6 месеца. Студентски заем може да се откаже и при изчерпване на размера на държавната гаранция.
Стела Стоянова
Агенция Стандарт НюзКъм мобилната версия

Изпрати на приятел