English Edition Английска версия на Стандарт

Standart News

Плюс минус ПОНЕДЕЛНИК, 12 Ноември 2012

РекламаA
A
A
размер на текста

"Гражданска отговорност" ще поскъпва поне още 5 години

Множат се катастрофите на коли без застраховки

Финансовият сектор не е стигнал дъното, смята доц. Стоян Проданов


Доц. д-р Стоян Проданов е изпълнителен директор на Застрахователно дружество "Бул Инс" АД. Той е роден през 1969 г. Магистър е по финанси от Стопанска академия "Д. А. Ценов" в Свищов (1993 г.), доктор по икономика (2000 г.), доцент по финанси (2002 г.). Пред "Стандарт" той коментира ситуацията със застрахователния пазар у нас.

- Г-н Проданов, кои са факторите, които влияят напоследък върху българския застрахователен пазар?
- Той е един типичен представител на икономиките в Източна Европа - с доминиращ дял на автомобилното застраховане. Относно факторите, които влияят, основно това е кризата, която напоследък моделира пазара. Защото тя до голяма степен повлия върху търсенето и предлагането за застраховки, платежоспособността на фирмите и домакинствата, върху капацитета на компаниите да поемат рискове. Разбира се, състоянието на държавата и на местната икономика е от най-голямо значение.
- 2012 г. почти изтече. Каква беше тя за нашия застрахователен пазар?
- Не беше лека. Виждаме свиването на брутните премии, в това отношение e по-тежка от 2011 г., а не ни очаква и по-лека 2013 г. Не съм убеден, че сме стигнали дъното на кризата в икономиката и в частност във финансовия сектор. Свиването на премийните приходи налага преосмисляне на бизнес процесите и продажбените мрежи, за да бъдат по-адекватни към ситуацията. В "Бул Инс" се постарахме да селектираме тези сегменти от пазара, в които смятаме, че ще генерираме печалби. И да предлагаме полици само тогава, когато знаем, че това няма да стане за сметка на изяждане на стойности или генериране на загуба.
- Как се промени пазарът на автополиците под натиска на кризата?
- Тенденция от последните 3-4 години е нарастването на дела на задължителната "Гражданска отговорност" и намаляването на "Каско". От друга страна, автомобилните застраховки продължават да доминират. Исторически така се е наложило. И въпреки че напоследък другите полици започват да набират популярност, все още сме далеч от момента, в който автозастраховането ще отстъпи пред други продукти. На фона на кризата дяловете на доброволните застраховки ще продължат да намаляват, а на задължителните - да се увеличават. А вече изравнените дялове на "Каско" и "Гражданска отговорност" скоро ще се обърнат в полза на задължителната полица, която ще е доминираща за целия пазар.
- При положение, че трябва да гоним европейските цени по "Гражданска отговорност" и вече няколко години вървим в тази посока, как ще успеем да спрем намаляването на обхвата й?
- Нашите възможности като застрахователи, както и на Комисията за финансов надзор, са почти изчерпани. Това, което трябва да се направи, е все по-съвършен контрол. Това не е клише, защото на много пазари контролът води до близо 100% покритие. Убеден съм, че с интензивното инвестиране в контролни средства като камери, информационни технологии и т.н. ще е възможно в нашата държава все по-добре да следят автомобилите и наличието на валидна полица. Единствено с технически и ИТ средства може да се постигне по-добър обхват.
- Въвеждането на системата "бонус-малус" ще помогне ли в тази посока?
-Тя е елемент от цялостното решение. И мисля, че трябваше да стартира едновременно с въвеждането на единната информационна система миналото лято. За да може по-пълно да използваме целия й потенциал. При липсата на "бонус-малус" се вижда, че много малко се промени поведението на водачите. Продължава практиката в по-малките населени места да се кара без застраховка.
Продължават автомобилите, оставени в гаража за зимата, да излизат при необходимост, но без да им се сключва "Гражданска отговорност". И така има доста случаи на инциденти с незастраховани МПС.
- Ще продължи ли тенденцията цената на автополицата да се повишава плавно?
- Ние нямаме друг вариант. Застрахователите плащат все по-големи обезщетения, особено по нематериалните щети както в България, така и в чужбина. Има и голямо количество нашенци, които не могат да бъдат ограничени да карат колите си в чужбина. И е неизбежно компаниите, плащайки по-високи щети, да са принудени да събират по-високи премии. Така че увеличението на цената ще продължи, но плавно. Този процес през следващите 6-7 години ще бъде неизбежен и трябва да го приемем като цена, която всеки от нас плаща индивидуално за членството ни в ЕС.
- А каква ще бъде политиката на "Бул Инс" към ценообразуването на тази полица?
- Няма да се различава от тази на останалите компании. Ние ще се стараем да избягваме високорисковите сегменти и да предлагаме най-изгодните цени в тези, в които рискът е по-нисък и съответно продажбата на полиците е по-рентабилна. Смятаме, че можем да предложим много изгодни цени в определени сегменти и региони на страната.
- При положение че автозастраховките остават водещи, какви други продукти се радват на по-голямо търсене?
- Не можем да кажем, че се е появил или се е развил някой продукт, който да е пазарна звезда и за който да има някакво изключително търсене. Трябва да отбележим обаче, че земетресението в Перник изигра психологическа роля в нагласите на фирмите и домакинствата. Те разбраха, че разходите за застраховане са една инвестиция в сигурност. И има променяща се нагласа за заделяне на по-голяма част от бюджетите в това направление, което е позитивно. Решението на законодателя да направи задължително застраховането на всички публични имоти също беше положителна крачка.
- Ръстът на имуществените застраховки по-скоро на частните клиенти ли се дължи?
- Да. При намалената активност на банките и кредитирането има един ръст на доброволното сключване на полици. Положителните тенденции се дължат изцяло на частното и доброволно търсене на тези застраховки.
- Какви са новите предизвикателства пред "Бул Инс"?
- Това са предизвикателствата, свързани с пазара, на който имаме основен дял - автомобилния. За съжаление рисковете не са променени, остават си същите от последните 10 години - не особено добра пътна инфраструктура, неразумно шофиране на голяма част от водачите. От друга страна, посегателствата върху автомобили или части от тях си остават значим риск за нашия пазар. Смятам, че премахването на маркировката изигра негативна роля и в момента има ръст на кражбите на части и автомобили.
- Какъв съвет бихте дали на потребителите на "Каско"?
- Всеки добре да оцени рисковете, пред които е изправен. И да направи избора си в този микс от рискове, които предлагаме да застраховаме. Така ще постигне едновременно и максимални ползи, но и ще може да оптимизира бюджета си за застраховане. Съветът ми е да се подхожда активно към застрахователния процес и да не се следва логиката "да продължим старата полица и да я направим на по-ниска цена или да потърсим по-голяма отстъпка". Ако осмислим този процес и преоценим рисковете, ще се окаже, че има такива, които изобщо не е било необходимо да застраховаме. Както и че е било излишно да се откажем от "Каско" на автомобила, оставяйки го изложен на редица характерни за нашия регион рискове. Тук визирам възможността полицата да се индивидуализира според вкуса, профила и нуждите на всеки един клиент. Може да се избира от широк кръг полици и комбинации от застрахователни покрития.
Кристиан КОСТУРКОВ


Агенция Стандарт НюзКъм мобилната версия

Изпрати на приятел