Sponsored by Mtel

Standart News

s СРЯДА, 14 Август 2002

Реклама
A
A
A
размер на текста

Проучвахме по информация от Космоса


    Александър ЦВЕТКОВ
 геолог, участник в проучванията
 Проучвахме находището от 1975 до 1990 г. по информация от Космоса. След като беше открито дистанционно, ние трябваше да проверим данните. Задачата бе възложена на "Софпроучване". Детайлно е проучен само участъкът около село Гомотарци, но доста сондажи са направени и в останалите участъци.  По размерите си новите запаси са уникални, суровината е с висока плътност. Компания може да започне веднага разработката, като успоредно с нея върви и допроучването на съседните участъци. За съжаление в приетия през 1999 г. Закон за подземните богатства и концесиите се предвижда компаниите да търсят залежите и да ги разработват след това, като държавата обявява търгове и за двете дейности. Едва ли този, който открие ресурси, ще даде информация на държавата, а тя пък ще търси нови фирми за разработката. Много по-изгодно е държавата да организира проучванията и след това да обявява концесия за разработка. 

Изпрати на приятел