Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 29 Ноември 2005

Реклама
A
A
A
размер на текста

Махат такса мощност в Шумен


    Няма да има такса мощност в Шумен. Причина за това са множеството жалби от страна на вече бивши абонати. Цената на топлото без такса мощност е предложена от "Топлофикация" Шумен на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).  В момента единственият начин да не се плаща такса мощност е целият блок да се откаже от услугите на "Топлофикация". Така всички собственици престават да бъдат абонати на дружеството и то няма основание да събира сумата.  Ръководството на "Топлофикация" Шумен е подало молба в Министерството на енергетиката да бъде спряна и процедурата за приватизация на дружеството, съобщи изпълнителният директор инж. Иван Кунев. Той заяви, че може да предложи конкурентна цена спрямо другите енергопроизводители, а процедурата по приватизацията ограничава инвестициите във ведомството.
 Биляна Веселинова 

Изпрати на приятел