Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 29 Ноември 2005

Реклама
A
A
A
размер на текста

Високите технологии са шансът на България

Страната ни е привлекателна заради стабилността и предстоящото членство в ЕС


         В последните две години България привлича рекордни инвестиции. За 2004 г. те са 2 млрд. лв. Сега е времето да се влагат капитали тук, съветват видни международни анализатори. Как да станем привлекателни за инвеститорите и в кои области сме най-конкурентни - това са въпроси, на които и бизнесът, и властта търсят отговор. Преди месеци министерството на икономиката възложи на "Делойт и Туш" да направи анализ за международната инвестиционна среда и възможностите на България да привлича преки чуждестранни инвестиции. През юни 2005 г. документът бе представен от бившия министър на икономиката Лидия Шулева. Днес той отново е на дневен ред - ще бъде обсъждан в Съвета за икономически растеж, в който участват представители на кабинета и работодателските организации.        
    Високите технологии, туризмът и селското стопанство са привлекателните сектори за инвестиции в България. Това сочи докладът на "Делойт и Туш". Сред отраслите с потенциал са транспортът и логистиката, минното дело, преработката на селскостопански продукти, мебелната и шивашката промишленост. Страната ни може да привлече капитали в тези сфери от компании от САЩ, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Белгия, Австрия, Швейцария.
 Основното предимство на България е макроикономическата стабилност. В последните 5-6 години  страната бележи по-висок икономически растеж  от останалите държави в Европа, а инфлацията е минимална. Най-силният ни коз обаче е предстоящото приемане в Европейския съюз. Географското разположение - на кръстопътя между Запада и Изтока, също е мотив на големите инвеститори да се спрат у нас. Доброто ниво на работната сила, както и ниските заплати, са предимство за България.
 Имаме обаче и доста недостатъци, които никак не са за подценяване. На първо място това е слабо развитата инфраструктура. Следват свитият пазар у нас и липсват и високо-квалифицирани кадри главно за ръководен персонал.
 Бързата сметка на тези плюсове и минуси логично води до следния извод: най-добре е да се насочим към производства на продукти за пазарни ниши с по-малък обем, стоки и услуги със средно ниво на добавена стойност и такива, за които разстоянието до пазара е от значение. Затова експертите на "Делойт и Туш" препоръчват в краткосрочен план да се стремим да привличаме инвестиции в енергетиката, транспорта и инфраструктурата.
 Най-голям потенциал обаче е заложен в информационните технологии и аутсорсинга. Страната ни се установява като първокласно място за аутсорсинг на бизнес процеси в Източна Европа. Причините за това са либерализираният комуникационен пазар, достъпът до квалифицирана работна ръка и ниските оперативни и експлоатационни разходи в сравнение със страните от ЕС. В страната има над 15 хиляди ИТ специалисти като всяка година 3500 нови завършват висше образование. Според проучване на "Брейнбенч" от 2004 г.  България е на 3-о място по ИТ специалисти  на глава от населението. ИТ пазарът у нас отбелязва ръст от 30% за 2004 г. и включва 500 фирми. Повечето от тези компании имат силни традиции в обслужването и работата с чуждестранни клиенти. Това се доказва и от факта, че за 2004 година 40% от приходите в сектора са генерирани от износ.
 В глобален мащаб основни получатели на инвестиции са САЩ, Западна Европа и Китай. Все повече обаче ще нараства делът на Централна и Източна Европа в привличането на чужди капитали, смятат анализаторите. Основни конкуренти на България тук са пет вече приети в ЕС държави - Чехия, Унгария, Полша, Словакия и Словения, както и Румъния и Хърватска. По отношение на макроикономическата стабилност страната ни има добро положение спрямо тях, сочи документът. У нас предимство е, че за последните 2 години има бюджетен излишък, докато големите социални разходи доведоха до увеличение на дефицита в икономиките на новите страни членки. Размерът на пазара у нас е най-малък в региона, но пък ръстът на база брутен вътрешен продукт е най-висок.
 Инфраструктурата в България обаче е голяма пречка за привличането на търсещи ефективност чужди инвеститори, посочват анализаторите.
 Сериозен проблем се явява и сивата икономика. Тя е силно изразена в целия регион, като средният й дял е почти 30% от брутния продукт. Според приблизителната оценка на Световната банка сивата икономика в България през 2002 г. е била около 37% от БВП в сравнение с около 34% - в Румъния и Хърватия, по-малко от 30% - в Полша, Словения и Унгария, и по-малко от 20% - в Чехия и Словакия.
 Важен момент в преодоляването на недостатъците е и активният маркетинг на страната ни, който трябва да бъде бюджетно обезпечен, съветват специалистите. Те препоръчват активна реклама в западни финансови издания, участие на международни изложения. Като конкретни стъпки се препоръчват и създаването на връзки с ключови служители в целеви компании, специално разработени анализи и презентации за големи компании и провеждането на бизнес форуми и семинари с участието на такива фирми.
 Страницата подготви
 Невена Мирчева 

Изпрати на приятел