Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 29 Ноември 2005

Реклама
A
A
A
размер на текста

Разковничето е добро образование и стимули


    Добро образование, изучаване на чужди езици, умения, свързани с използването на нови технологии. Това са част от мерките, които експертите препоръчват за повишаване на квалификацията на българските специалисти. Недостатъчно високото ниво на работната сила е една от забележките на инвеститорите, идващи насам. Други задължителни мерки за преодоляване на конкурентните ни недостатъци е създаването на стимули за чуждите капитали Освен финансови и данъчни се има предвид и насърчаване от държавата на вложения в приоритетни отрасли. За последната година България работи доста активно в тази насока. Държавата се ангажира с помощ за компаниите, като осигурява изграждането на инфраструктура или предоставянето на земя за големи вложения. Фирмите получават и бързо, и ефективно административно обслужване от местните власти и експертите на Българската агенция за инвестиции. Бюрокрацията и липсата на прозрачност обаче си остават едни от главните проблеми, които инвеститорите посочват. 

Изпрати на приятел