Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 17 Януари 2006

Реклама
A
A
A
размер на текста

ЕС ни дава по € 152 на човек през 2007 г.


    По €152 средно на човек ще получи България от Евросъюза през следващата година, ако станем членове от 1 януари 2007 г. Разчетите са направени от Агенцията за икономически анализи и прогнози въз основа на приетата през декември в Брюксел финансова рамка за периода 2007-2013 г. За 7 години до 2013 г. от ЕС ще вземем средно по 1668 евро на човек. Парите са по-малко от предварителните очаквания. В средата на декември британското председателство успя да доведе до успешен край процеса по изготвянето на общата бюджетна рамка на съюза. Но това стана след много преговори и компромиси. В края на юни люксембургското председателство не успя да наложи своето предложение за бюджет на ЕС. Използваният аргумент в тази посока бе ниската готовност на тези страни да усвояват помощта по структурните фондове на ЕС в рамките на две години след отпускането им. Затова бяха намалени средствата, които ще се дадат на най-слабо развитите региони в новоприсъединилите се страни, България и Румъния. През следващите седем години се очаква България да получи 12,224 млрд. евро, или с 240 млн. евро по-малко, отколкото беше залегнало в предложението на люксембургското председателство от юни миналата година. Бюджетът на общността за следващия седемгодишен период възлиза на 862,4 млрд. евро, или 1,045%, от брутния национален доход на ЕС-25.
 Стефан Кючуков 

Изпрати на приятел