Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 17 Януари 2006

Реклама
A
A
A
размер на текста

Безсмислено пазим части за танкове Т-34


        О.р ген. Димитър Димитров,
 председател на Държавна агенция
"Държавен резерв и военновременни запаси"

 
 - Ген. Димитров, правомерно ли е сключен договора с "Нови български мелници" за съхранение на пшеницата?
 
 - Доколкото ми е известно, той е сключен преди 3-4 години неправомерно. Тогава "Нови български мелници" не са имали лиценз за съхранение на жито от Държавния резерв. Впоследствие сертификат е бил издаден, но само за единия от складовете. Такива договори са сключвани от агенцията с всички външни съхранители, които са пазели по-голямата част от зърното на резерва. Истината е, че така са създавани възможности за нарушения. Външните съхранители са се подбирали без конкурс, без контрол за съхранението, качеството и наличността на зърното. Промених политиката и 120 000 тона зърно, което закупихме сега, е в наши бази.
 
 - Още колко дела водите?
 
 - Водя 658 дела. От тях са решени около 60. Това е по-малко от 10 процента. Липсите в резерва са за над 200 млн. лв. Само 1,4 млн. лв. са възстановени.
 
 - Освен зърно какво друго е източвано от Държавния резерв?
 
 - Горива, дървен материал, цветни метали.
 
 - По какви схеми става това?
 
 - Два са основно начините - отпускане на стоков кредит или паричен кредит. В първия случай се дава стоката и до 6 месеца трябва да бъде заплатена. След това този срок се удължава, после отново и отново. Другият начин е чрез паричен кредит. Един от най-фрапиращите случаи отново е с Винчев. На 29 декември 2003 г. той заплаща 5,169 млн. лв. на "Вили ес интернешънъл", която трябва да достави 3850 тона бензин А-92. Горивото трябва да се достави до 31 март 2004 г. В документа, който Винчев подписва обаче, пише, че горивото е налице. Сега няма нито пари, нито гориво. Сигнализирах прокуратурата.
 
 - Успяхте ли да затворите кранчетата за източване на резерва?
 
 - Спрях кражбите. Промених устройствения правилник, защото той беше направен така, че създаваше условия за извършване на некотролируеми дейности. Главна дирекция вече отговаря само за стопанисването на материалните средства. Обособих дирекция, която се занимава с обществените поръчки. Всичко минава през мен. Въведох твърд ред. За да излезе нещо оттук, трябва да видя, че е платено. Без моя заповед нищо не влиза и не излиза от резерва. Затова казвам твърдо, че всички кранчета са затворени.
 
 - Какви са приоритетите ви?
 
 - В момента правим актуализация на номенклатурните списъци и нормите за съхранение. Това е крайно необходимо. Трябва да стане бързо и излишните номенклатури и наднормени количества, които съхраняваме, да бъдат освободени. Защото това води до огромни разходи - наеми на съхранителите, средства за поддръжка на материали, сграден фонд и т.н. След като армията беше редуцирана, трябва да се редуцират и военновременните запаси. Много заводи са променили дейността си, технологиите, материалите, а това води до промяна на суровините, които съхраняваме. Трябва осъвременяване. Другата ни задача е изготвяне на програма за управление на Държавния резерв. Не е имало такава, работило се е на парче, затова са изостанали списъците.
 
 - Започвате да "чистите" резерва?
 
 - Много от нещата, които съхраняваме, са непокътнати от години. Това са излишни неща, с които става ограбване на държавата. Може да се каже, че това е трета схема за корупция - плащане на огромни наеми за неща, които не са необходими. Например пазим части за легендарния камион ГАЗ-51 - т. нар. молотовка, които са изхвърлени от употреба. Има части и за танковете Т-34 - хита на Втората световна война. Затова списъците трябва да се актуализират. Изготвяме за първи път и програма за управление на резерва. В нея ще бъдат въведени всички номенклатури, норми и сроковете за съхранение. Целта на програмата е това да се въведе и да се знае кое докога може да се съхранява. 

Изпрати на приятел