Sponsored by Mtel

Standart News

s СРЯДА, 8 Февруари 2006

Реклама
A
A
A
размер на текста

Критерии за оценка на учителите


       Резултати на учениците при външно оценяване  Съпоставимост на резултатите при вътрешно и външно оценяване  Ученици с призови места на олимпиади  Работа с деца със специални образователни потребности  Методическо подпомагане на нови учители  Участие в извънкласни и извънучилищни форми на обучение  Използване на нови методи за преподаване  Оценка от родителите и учениците  Пълняемост на паралелките  Обща оценка за качеството на обучение в училището  
    
          

Изпрати на приятел