Sponsored by Mtel

Standart News

s СРЯДА, 8 Февруари 2006

Реклама
A
A
A
размер на текста

По-добре ниски данъци, отколкото помощи

Ще си останем най-бедните в Европа, ако не заработим на по-високи обороти


    Георги Ангелов
 Институт за пазарна икономика
 
 Меморандумът на Световната банка е много интересен документ - първо, защото той осигурява външен и независим поглед върху проблемите пред икономическото развитие на страната. Второ, защото придава систематичен вид на множество необходими промени, голяма част от които така или иначе се обсъждат у нас. Ако трябва да обобщим целта на документа - чрез него експертите на Световната банка се опитват да отговорят на въпроса защо България е бедна страна и как това може да се промени. Констатирани проблеми   България е бедна страна, доходите на хората са ниски  Горното се дължи на сериозните пречки пред икономическото развитие  Инвестициите както в частния сектор, така и в инфраструктурата не са достатъчни  Икономиката е свръхрегулирана и бюрокрацията има прекалено голяма власт  Съдебната система не работи ефективно, споровете се решават бавно и струват скъпо  Прекалено много хора работят в земеделието при ниска производителност и много ниски доходи  Пазарът на труда не е гъвкав и не създава достатъчно работни места  Разходите на държавния бюджет не се харчат ефективно  Данъците и осигуровките са прекалено високи и тежат на хората и фирмите  Образователната и здравната система не доставят достатъчно качествени услуги  Социалната система не работи, държавата взима от всички и след това връща на всички  Какво да се прави? Набелязването на проблеми е много важно, но още по-важно е и как да се решават те. На това експертите на Световната банка отделят значителна част от усилията си и навлизат в сериозни детайли. Базата, от която тръгва банката, е, че целта на икономиката е да произвежда доход за гражданите, които работят в тази икономика. Колкото по-малко пречки има пред икономическото развитие, толкова по-висок е доходът на гражданите. Световната банка  набелязва четири основни приоритета на които трябва да се наблегне: 1. Подобряване качеството и количеството на човешкия капитал. За целта е нужно да се увеличи гъвкавостта на пазара на труда, за да може по-лесно хората да преминават от нископроизводителни отрасли (като земеделие) към високопроизводителни такива и за да може по-бързо да се откриват нови работни места. Това може да стане чрез намаление на осигурителните вноски и облагането на доходите и чрез намаляване ограниченията на пазара на труда.
 В допълнение е необходимо рязко подобряване на качеството на образованието и здравеопазването чрез промяна на системата на стимули в двете системи - необходимо е да се заплаща за получен резултат или извършена услуга, а не според досегашната система, при която се плаща според броя на болниците, учителите или училищата.
 2. Подобряване качеството и количеството на физическия капитал. Инвестираният капитал в икономиката трябва да се увеличи. За да стане това, е необходимо да се подобри средата за бизнес. Без привличане на достатъчно чужди и местни инвестиции в икономиката трудно може да се постигне устойчив и висок икономически растеж.
 3. Ефективност и прозрачност на държавния сектор. Държавните разходи в момента не са достатъчно ефективни, данъчното бреме е високо. Това е придружено от непрозрачност на държавните разходи и обществените поръчки, което води до неефективното им насочване и постигане на много по-ниски от възможните резултати.
 През последните години се увеличават стремглаво социалните разходи, докато в същото време инфраструктурата не се обновява. В момента 80% от българите получават някакъв вид социална помощ, докато само 1/3 са бедни - получава се така, че държавата първо отнема от хората дохода им чрез високи данъци и след това обратно им връща част от отнетото (голяма част обаче се губи в бюрокрацията). Вместо това е необходимо да се намали данъчното облагане, да се дават помощи само на бедните и да се намали прахосването на средства във всички министерства.
 4. Съдебната система и регулирането трябва да се подобрят. Без добре работеща съдебна система не може да се изгражда сложна и преплетена икономическа система - защото договорите не могат да се прилагат, процедурите по влизане и излизане от определен бизнес са много бавни, тежки и скъпи. В допълнение регистрационните и лицензионните режими трябва да станат по-бързи, по-евтини, по-малко тромави и да изискват възможно най-малко финансови ресурси от гражданите и бизнеса.
 Експертите на Световната банка подчертават нещо, което в България често се пропуска - колкото по-бързо се правят реформите, толкова по-бързо идват и резултатите. Досегашните бавни икономически реформи доведоха до това, че България е по-бедна от всички членки и кандидат-членки на ЕС. Ако обаче реформите се ускорят, България ще може да навакса изоставането и да настигне по-бързо развиващите се страни от бившия съветски блок - Естония, Литва и др. 

Изпрати на приятел