Sponsored by Mtel

Standart News

s СРЯДА, 8 Февруари 2006

Реклама
A
A
A
размер на текста

Смърчът по северните склонове много гние


    Антоний Стефанов
 управител в "Пролес инженеринг"
 
 - Г-н Стефанов, каква е съдбата на новия проект на горите на Симеон Сакскобургготски?
 
 - Той се нарича лесоустройствен проект на Банска Бистрица. Работим по него от началото на 2005 г. и за следващите 10 години. Проектът предстои да бъде приет на експертен съвет в Националното управление на горите през февруари. Той ще влезе в сила със задна дата от 1 януари 2005 г. Имаше забележки на съвещание в края на годината, процедурите си текат.
 
 - Независимо че не е приет, царят сече гори по него?
 
 - По закон той влиза от годината на изготвянето му, независимо че не е одобрен. И да е приет до втората година, мероприятията по сечта трябва да се съобразяват с фирмата проектант.
 
 - Какво налага да се направи специален проект за царските гори?
 
 - Те поискаха, защото досега терените им бяха в проектите на две лесничейства - белоискърските гори бяха в района на Самоков, а тези около двореца - в Боровец. Идеята е да се грижат по-добре за горския си фонд.
 
 - Какво сочат цифрите, повече ли ще сече царят през следващите години?
 
 - Това зависи от много технически неща като допустимия размер на ползване, който трябва да е в рамките на прираста и не бива да го надвишава. В същото време сечта трябва да е много по-малка от средния запас, който също е контролна цифра.
 
 - Повече или по-малко ще сече?
 
 - В проекта има едни таблици за сравнение. Може цифрите да са се повишили, може и да са се понижили. Изчакайте след една година какво ще бъде предвидено по проекта за Боровец. Прирастът е намалял значително, защото средната възраст на горите е 80-90-годишна, което намалява здравословното и санитарно състояние. Дърветата са податливи на най-различни влияния, а чистият прираст е по-малък. Но се сече повече дървесина със санитарна цел. Смърчовете на северни склонове са много податливи на гниене.
 
 - Предполагам има данни в проекта?
 
 - Главната сеч е 38 065 кубика по новия проект. А общо се позволяват 4322 кубика средно годишно. Ползването се определя от наличния ресурс, от запасите.
 
 - Има ли правила, според които 10-годишният разрешен обем да бъде изсечен в първите две години?
 
 - Зависи от управлението, от създадената организация. Но си има правила за постоянство в ползването, всеки собственик ще иска равномерни темпове на сеч, което е свързано и със заетост на персонала.
 
 - Проектът на Симеон първият частен ли е?
 
 - С такъв мащаб и големина - да. Всъщност не съм чувал за друг частен проект. 

Изпрати на приятел