Sponsored by Mtel

Standart News

s ПЕТЪК, 18 Август 2006

Реклама
A
A
A
размер на текста

Новите работници на отчет пред данъчните


Най-късно до 30-о число на месеца работодателите ще са длъжни да информират Националната агенция за приходите за сключените или прекратените трудови договори. Това предвиждат приетите от кабинета предложения за промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съобщиха от Министерски съвет. Сега работодателят е длъжен в 3-дневен срок от сключване на трудов договор и в 7-дневен срок от прекратяването му да изпрати уведомление в НАП.

Изпрати на приятел