Sponsored by Mtel

Standart News

s ПЕТЪК, 18 Август 2006

Реклама
A
A
A
размер на текста

Вести


OMV има печалба от € 1,2 млрд.
преди данъци и лихви за първото полугодие на 2006 г. Продажбите на групата се повишават с 28% на 8,9 млрд. евро. Нетните приходи се вдигнаха с 30% в сравнение със същия период през 2005 г., до 904 млн евро.

"Хюлет-Пакард" отчете рязко увеличение
не печалбата за третото финансово тримесечие. Това се дължи на силните продажби на принтери и преносими компютри, предадоха АП и електронното издание К2Капитал. За тримесечието, завършило на 30 юни, "Хюлет-Пакард" отчете печалба от 1,38 млрд. долара, или 48 цента на акция в сравнение със 73 млн. долара, или 3 цента на акция преди година.

Алма Тур БГ издаде втора емисия
корпоративни облигации с номинална стойност 5 млн. евро. Облигациите са обезпечени с ипотека и особен залог на движими вещи. Мениджъри по сделката са инвестиционен посредник Ти Би Ай Инвест ЕАД и Обединена българска банка АД. Емисията е за срок от 5 години при годишен купон 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4,00%, платим на всеки 6 месеца. Номиналната стойност на една облигация е 1000 евро.

Исторически максимум достигна
индексът SOFIX на фондовата борса. Той удари 948,73 пункта след повишение от 13,39 пункта, или 1,41 на сто. Причината са 5 акции на ДЗИ, прехвърлени на цена 100 лв. Комисията за финансов надзор вчера вписа в регистъра на търгуваните на борсата книжа акции на "М + С Хидравлик", гр. Казанлък. Емисията е от 12 758 032 акции по 1 лв.

Изпрати на приятел