Sponsored by Mtel

Standart News

s ПЕТЪК, 18 Август 2006

Реклама
A
A
A
размер на текста

Гарантират доходи на земеделците


Разплащателната агенция към Министерството на земеделието и горите ще заработи както е по план - на 1 януари 2007 г., каза за "Стандарт" зам.-шефът на Фонд "Земеделие" Владимир Карамишев. По нея се работи от две години и до началото на декември земеделският министър Нихат Кабил ще даде старта на агенцията.
Разплащателната агенция е продължение на САПАРД в частта за подпомагане на селските райони и земеделието. Тя ще се занимава и с директните плащания на хектар и с пазарните мерки, които целят туширане на определени пазарни напрежения в членките на ЕС. Разплащателната агенция ще има правото да се намесва в пазара след анализ на Европейската комисия. Например тя може да разреши агенцията да изкупи дадено количество земеделска продукция на определена цена и от конкретни производители, кандидатствали пред Разплащателната агенция, каза Карамишев. Всички решения се вземат от ЕК, а агенцията пряко контролира процеса. Намеса в пазара при изкупуване на продукцията ще има при зърнените култури, сухото мляко, маслото и определени типове меса, поясни Карамишев. Около 250 млн. евро ще са необходими на агенцията за пазарни операции и гарантиране на минимални цени на някои продукции за първата година. Всички те са за сметка на ЕК и затова стоките, които се купуват, са собственост на ЕК. България трябва да осигури складовете и да гарантира на ЕК определени наличности в запас. Например, ако за зърното минималната цена на ЕС е 101 евро/т и е над изкупните цени, производителите могат да го продадат на агенцията и да им се гарантира по-добър доход. Ако обаче фермерите намерят по-изгодни пазари, могат да изнасят и затова са предвидени експортни субсидии. За тях фермерите кандидатстват пред Разплащателната агенция, а тя пред ЕК, която определя цените и държавите, за които може да се изнася с експортните лицензии. За селските райони субсидията след влизането ни в ЕС ще бъде около 2,6 млрд. евро. За преки плащания в земеделието ще получим 200 млн. евро през първата година и с по 5% повече за всяка следваща, каза Карамишев.
Ивайло ВЕЛКОВ

Изпрати на приятел