Sponsored by Mtel

Standart News

s ПЕТЪК, 18 Август 2006

Реклама
A
A
A
размер на текста

Депутатите са безсилни за “Врана”


Мая Манолова, БСП
- Г-жо Манолова, защо комисията за царските имоти не реши нищо?
- Изготвихме доклад, това ни беше задачата. Той съдържа точен анализ в 3200 страници. В тях са формулирани основните проблемни тези за царската реституция, отразени са всички гледни точки. Така че този доклад може да бъде много солидна база за работа на съответните компетентни органи. Ако преценят, че е необходима тяхната намеса, ако изпълнителната власт прецени, че някъде с реституцията на някой имот е застрашен държавният или общественият интерес, да предприеме съответните действия. Те се изразяват в сезиране на компетентния съд. За съдебната власт и разследващите органи, ако преценят, че някои длъжностни лица са превишили правомощията си, да започнат предварителна проверка или досъдебно производство. Освен това остава възможността за всеки депутат или ПГ да внесе законопроект, който да урежда правилата на реституцията на царските имоти.
- А за това трябва ли решение на парламента?
- Не е необходимо решение на НС. Всеки депутат има право на законодателна инициатива и може да я прояви, когато реши.  
 - Какво трябва да е съдържанието на този закон?
 - Той не може да бъде по-различен от общия реституционен закон. Тоест неговото написване няма да бъде сложна задача, защото той трябва да възпроизведе основните принципи на реституцията. А именно - връща се това, което е отнето на този, от когото е отнето. И съответните процедури за съдебен контрол. Парламентът не е трибунал или конвент, за да се произнася за това законна или не е реституцията, още по-малко пък да налага ограничителни, обезпечителни или други мерки като например мораториум. Такива актове нямат никакво правно действие. Какво би означавало едно решение - реституцията на "Врана" е незаконна. По този начин дали ще се върне владението обратно на държавата. И какво значи едно решение - реституцията на "Врана" е законна. Ще направи ли тя Симеон Сакскобургготски собственик. Тоест, не е парламентът органът, който да се произнася по законността на едно или друго действие. Това е извън неговите правомощия.

Изпрати на приятел