Sponsored by Mtel

Standart News

s ПЕТЪК, 18 Август 2006

Реклама

В РУБРИКАТА ЧЕТЕТЕA
A
A
размер на текста

Ловят кефали с жабчета

Кълват още на плодове и насекоми


Кефалът е една от най-масовите и широко разпространени риби в нашите реки. Особено в по-малките. На пръсти се броят реките, които не държат кефали. Тази риба отсъства единствено от най-горните течения на реките, които по-скоро приличат на ручеи. На теория кефалът е риба, която обитава най-вече средните течения на реките, но на практика се лови както успоредно с морския кефал в устията на реките, които се вливат в морето, така и с пъстървата, която обитава горните течения на реките. Разбира се, популацията на тази риба е най-многочислена в средните течения на реките - там, където има потопени дървета, храсти, подмоли или водорасли. Лятото кефалите често се изнасят по бързеите, а зимата влизат в дълбоките вирове и подмоли.
На практика речният кефал е всеядна риба, но това съвсем не го прави лесно уловим. Може да се лови както на воблери, блесни, изкуствени мухи и т.н., така и на всевъзможни видове стръв. На отделните места и в различно време на годината има конкретни предпочитания. Най-трудно уловим е в горещите летни дни. Тогава през деня се лъже основно с мухарка. На блесни или на стръв се лови основно на стъмване или рано сутрин. През лятото и есента много успешна стръв са плодовете - джанка, черница, череша, грозде или узряла къпина. В топлото време на годината отлична стръв са и скакалците, осите, поповите прасета, майските бръмбари и куп други насекоми. Малките жабчета определено са деликатес за него през този период. Речният кефал е всеяден и винаги гладен и обикновено е първата риба, която пристига до захранката. Въпреки че речният кефал е ненаситен, не е казано, че всички речни кефали ще бъдат привлечени от захранването, особено пък във води със силно течение. По-голяма привлекателност за речния кефал имат винаги ларвите - белите червеи, на които захранката трябва да бъде богата, за да бъде рибата действително привлечена.
Летният риболов на кефал е много разнообразен и с хиляди варианти. Най-ефективният риболов сега е "на изтичане". Стръвта се отпуска по течението да премине в близост до залетите храсталаци, от които кефалът дебне жертвите си. При този риболов се използва лека плувка без никакво утежнение, за да изглежда стръвта възможно най-естествено. Може да се лови и на дъно, но тогава резултатите са доста по-слаби.
През лятото, когато не е горещо, кефалът се лови практически на всички видове стръв. Може да се лови и по начините, по които се прави през зимата, и това често е доста удачно, но може и да се лови по коренно различни начини. Тогава има случаи, в които кефалите престават да обръщат внимание на каквито и да е червеи и се ловят на живи рибки, попови прасета и жабчета например.
По това време на годината са активни и ситните кефалчета, за разлика от зимата, и е добре да се ползва по-едра стръв, за да не се закачат дребосъците. Освен от дребни кефлета, реките гъмжат и от уклеи, пръскачи и други дразнители, поради което е за предпочитане да не се лови на бял червей и каквато и да е друга ситна стръв. В горещото лято също може да се лови по този начин, като за стръв могат вече да се използват и скакалци, плодове като джанка или черница, или на пиявици. През август обаче риболовът е ефективен най-вече до час след съмване и толкова преди да се стъмни. През деня някой и друг кефал се лови предимно на муха или блесна и то по плитките бързеи в края на вировете. Тогава често водата е малка и кристално бистра, което прави кефалите много предпазливи и използването на захранка не е добро решение. Методът на леко дъно със сачма също е резултатен. При риболов на черна мряна често се закачат и кефали. Добре е да се използва местна стръв - пиявица, ручейник, мамарец и т.н. При всички случаи обаче трябва да се пази тишина и по възможност да не се джапа много във водата.
Калоян Белополски

Изпрати на приятел