Sponsored by Mtel

Standart News

s ПЕТЪК, 18 Август 2006

Реклама

В РУБРИКАТА ЧЕТЕТЕA
A
A
размер на текста

Огласиха масонските идеи


"Робът се бори за свобода, Свободният - за съвършенство!", е от първите изречения в "Поученията на масонството" на Димитър Недков (изд. "Мириам"). Под "Свободен" тук следва да се разбира "свободният зидар". Книгата съдържа разделите: Размисли за масонството, За масонството, За братството, За ложата, За поученията и приложението "Масонството и съвременният свят". В този вид тя е като въведение в принципите на масонството.
"С моето име оправдават революции и заговори. А аз свиквам мирни конференции за опазване постиженията на цивилизацията. Създадох Обществото на народите и от моите символи взеха Белия гълъб за посланик на мира", говори авторът от името на масонството. И все със същия патос към края на посланията си изрича като заклинание: "Да. Те наистина съществуват - не като мит, а като реалност. Милиони мъже по света, без разлика на народност, вяра, политическа принадлежност, убеждения, пост и социално положение, обличат символично черни костюми, надяват бели ръкавици и се наричат Братя. Така е било векове наред. И така ще бъде".

Изпрати на приятел