Sponsored by Mtel

Standart News

s СЪБОТА, 1 Август 2015

Реклама
A
A
A
размер на текста

БГ младежите шампиони по мързел в ЕС

Най-работни са в Холандия и Дания, сочат данните на "Евростат"


Младите българи са сред най-мързеливите в Европа. Това показва анализ на "Евростат" за пазара на труда в ЕС през изминалата година.
"Скоростта" на бездействие на младите хора в ЕС на възраст 15-24 г. варира от 32,6 на сто в Холандия и 38 на сто в Дания - до близо 73% в България и Италия.
Анализът показва, че близо 58% от мъжете и жените в тази възрастова група, или 32,4 млн. души в ЕС, са били икономически неактивни през посочения период. Трябва да се отчете обаче, че една от най-важните причини за тази икономическа неактивност е фактът, че в тази възрастова група хората повече предпочитат да се образоват, отколкото да работят.
Икономически неактивните млади европейци в по-голяма степен са били от женски пол - около 16,6 милиона, а мъжете са били 15,8 милиона. Около 28 милиона от младите европейци на възраст 15-24 г. пък въобще не се интересуват да работят. Други около 2 милиона желаят да работят, но не търсят работа. А останалите - желаят да работят, но не веднага.
По официални данни на НСИ в края на 2014 г. у нас е имало малко над 718 хиляди млади хора във възрастовата категория 15-24 г. От тях през миналата година средно образование са завършили близо 53 хиляди момчета и момичета, а студентите у нас през 2014 г. са били малко над 270 хиляди. По най-груби сметки това означава, че близо половин милион млади българи на възраст до 24 години след завършването на средното си образование нито учат, нито работят.
По данни на експерти - на европейско ниво съотношението между цялостното ниво на младежка безработица и дела на дългосрочно безработните младежи през 2014 г. на възраст 15-24 г. е било 3 към 1, тоест един от всеки трима безработни младежи в ЕС е бил дългосрочно безработен. В България това съотношение е по-близо до 2 към 1, тоест един от всеки двама младежи у нас е бил дългосрочно безработен.

Изпрати на приятел