Sponsored by Mtel

Standart News

s ПЕТЪК, 16 Септември 2016

Реклама
A
A
A
размер на текста

Увеличените помощи ще решат проблема с личните асистенти

Грижата за деца инвалиди да се брои за трудов стаж

Трябва пътна карта за хората с увреждания, казва Минчо Коралски


Завишените месечни помощи за децата с увреждания са първа стъпка от пакета промени за подобряване грижата към инвалидите. До края на годината ще е готов и новият закон за социалните услуги, казва Минчо Коралски, председател на Агенцията за хората с увреждания.

- Господин Коралски, протестиращите майки на деца с увреждания заявиха "Не искаме просто пари, а реформа". Вие как смятате, че трябва да изглежда една такава реформа в системата на подпомагане на хората с увреждания?
- Едно от исканията на майките, което споделям, е, че хората с увреждания не бива да се разделят изкуствено на деца и на възрастни. Децата в един момент стават възрастни и ако ние решим проблема само на тях, наистина какво става, когато те пораснат? Необходимо е да има политика, която да наподобява пътна карта и която за всеки един човек с увреждане да посочва ясно какви са неговите права и възможности както за здравеопазване, така и за образование, работа, спорт и свободно време. И във всеки един етап от своето развитие човек с увреждания  да знае на какво може да разчита от страна на държавата. Това е и новата политика, която се налага не само защото се поставя от протестиращите родители, а и от изискването, което ние като държава сме поели с ратифицирането на Конвенцията за правата на хората с увреждания.
- Майките също се позовават на тази конвенция. Какво се посочва в нея?
- В нея се казва, че човек с увреждане е този човек, който в резултат на някакво психическо или физическо увреждане среща някакви прегради в своя нормален живот и общуване в общността.  Така че когато говорим за политиката към хора с увреждания, това не е политиката на една отделна институция - всяка една институция има като ползватели хора с увреждания и трябва да даде ясен отговор на въпроса по какъв начин подпомага интеграцията на тези хора.
Обществото често пъти поставя прегради пред тях
било то от финансов, комуникационен или архитектурен характер. Така че няма едно единствено действие, което да реши проблема. Нужни са ходове в редица направления и поради това конвенцията разглежда всички отговорности на държавата в отделните области. И затова ние разработваме в момента стратегии. Изоставането е толкова голямо, че не може да се очаква в рамките на месец или на година проблеми, трупани с десетилетия, да намерят отговор.
- Социалният министър заяви, че завишаването на месечните помощи за дете с увреждания според степента на увреждането е само една от мерките, които се предприемат? Кои ще са следващите?
- Например новият закон за социалните услуги, който би трябвало да даде правно основание всеки един човек с увреждане да ползва услуга, която е адекватна на неговото състояние и потребности. Така се избягва сегашния модел на всички да се дава поравно, което означава недостатъчно.
- А как трябва да се промени системата на личните асистенти, от която всички са толкова недоволни?
- Проблемът с личните асистенти е, че трудно може да се покрият всички нуждаещи се от тях. Затова една от целите на решението на Министерски съвет беше именно най-тежките случаи да получат средства, които да подкрепят родителите да се грижат за своите деца лично или да наемат други асистенти. По този начин смятам, че от следващата година голяма част от проблема с личните асистенти би трябвало да отпадне. Разбира се, в процеса на прилагане на тази мярка ще се види дали не се налагат и някои други подобрения. Не може да знаем със сигурност как ще заработи този механизъм, но самият факт че значително се завишават средствата, показва, че държавата си дава ясна сметка за проблемите на тези хора.
- А решава ли се проблемът с временното действие на тази услуга - личен асистент за една година, а след това не е ясно какво следва?
- Това е хубавото на това предложение, защото нещата не зависят от това дали има, или няма програма, а от това каква е степента на увреждане на детето.
- Ще се тръгне ли към увеличаване на помощите за хората с увреждане над 18-годишна възраст?
- За това казвам, че
следващата стъпка е новият Закон за социалните услуги
Той вече би трябвало да даде отговор на въпроса какви социални услуги ще предоставя държавата на тези вече възрастни хора, включително и лични асистенти. Даваме си сметка, че сегашната система на социални услуги не работи както трябва и е наложително да се приеме специален закон, както и да се промени философията - водещи са нуждите на хората, а не дали има една или друга програма.
- Кога най-после ще бъде готов този закон, за който се говори вече трета година?
- По проекта му се работи, но за съжаление смяната на министри забави този процес. Това е един от приоритетите на социалното министерство до края на тази година да приключат обсъжданията и през следващата година да започне практическа работа.
- Може ли да очакваме, че ще се приеме искането на протестиращите майки грижата за болните им деца да се зачита за трудов стаж и да носи пенсия?
- Мисля, че в това искане има голяма доза справедливост. Това е едно от нещата, които ще бъдат обсъждани както в социалното министерство, така и в Народното събрание. Особено за децата с най-тежки увреждания въпросът за трудовия стаж на родителите им, които ги гледат, би трябвало да се постави, тъй като има неща, които трудно могат да бъдат решени извън семейството. Още повече че не става въпрос за толкова много родители.
- Има ли напредък в работата по реформата за инвалидните пенсии? Стиковаха ли се промените между социалното и здравното министерство?
- Продължава работата. При обсъждането на тази тема изникват и много въпроси, част от които бяха тема и на протеста на майките на деца с увреждания. Проблемът не опира просто до това да сменим формулата при ТЕЛК-овете. Ние трябва да вземем целия алгоритъм за правене на политика и да се определи по какъв начин степента на увреждането ще има отражение по отношение на намирането на работа и на всички необходими социални грижи, които един човек с увреждане може да получи. Тук трябва да бъдат набелязани няколко етапа и ще се търси комплексно решаване на проблеми. На 27 септември работната група ще се събере и ще разгледа предложенията на всички страни, включително и неправителствените организации.
Мила Кисьова

Изпрати на приятел