Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 1 Ноември 2016

Реклама
A
A
A
размер на текста

247 млн. лева повече за здраве

С 47 млн. лв. е увеличено финансирането за лекарства


Бюджетът на здравната каса през 2017 г. ще разполага с 247 млн. лв. повече за дейности и услуги. "Разпределението им е съобразено с националната здравна стратегия, приета от парламента, според която финансови ресурси от касата се пренасочват от болничната към извънболничната медицинска помощ, с акцент финансирането на дейности в първичната помощ", разясни здравният министър Петър Москов.  За догодина средствата за първична извънболнична помощ са завишени с близо 20 млн. лв., за специализирана помощ - с 10 млн. лв., за дентална помощ - с 34 млн. лв., а  за медико-диагностични дейности - със 7 млн. лв. С 47 млн. лв. е увеличено финансирането за лекарства за домашно лечение, за лекарства за лечение на онкологични заболявания в болнични условия и за медицински изделия. За болнична помощ са осигурени 114 млн. лв. повече. Резервът на касата за непредвидени и неотложни разходи е 341 млн. лв., което е с 24 млн. лв. над тазгодишния бюджет. Той ще се отблокира еднократно до 31 март с цел покриване на болнична помощ и лекарства.
През 2017 г. от здравноосигурителни вноски в касата ще влязат 2 279 730,0 хил. лв., което е 158 730,0 хил. лв. повече. Трансферът от държавата е 1 134 086,0 хил. лв.
В обхвата на болничната медицинска помощ планираните средства са разчетени за осигуряване на около 2 милиона хоспитализации по клинични пътеки и 1,2 млн. клинични и амбулаторни процедури.

Изпрати на приятел