Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 1 Ноември 2016

Реклама
A
A
A
размер на текста

до октомври

Излишъкът в хазната нарасна до 3,4 млрд.


Излишъкът в държавния бюджет до края на октомври е 3,411 млрд. лв. (3,8% от прогнозния БВП), сочат предварителните данни на МФ. За сравнение, за същия период на 2015 г. беше отчетен излишък в размер на 63,9 млн. лв. (0,1% от БВП). Това означава, че като дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 3,7 процентни пункта, обявиха от МФ. Факторите за подобрението продължават да бъдат по-високите приходи и по-ниското усвояване на капиталовите разходи. Парите от ЕС също допринасят за бюджетния излишък.
Приходите в държавния бюджет до края на октомври са 28,281 млрд. лв. (85,7% от годишния план), като спрямо същия период на 2015 г. се отбелязва ръст от 1,747 млрд. лв. Това се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с над 2 млрд. лв., докато постъпленията от фондовете на ЕС са по-малко.
Разходите до октомври са 24,87 млрд. лв., което е 71,4% от годишния план. За същия период на миналата година бяха похарчени 26,47 млрд. лв.

Изпрати на приятел