Sponsored by Mtel

Standart News

s СЪБОТА, 27 Май 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Брутният външен дълг намалява


Брутният външен дълг в края на месец март е   34 181,2 млн. евро (70,2%  от БВП), съобщиха от Българската народна банка (БНБ). Това е с 461,2 млн. евро или 1,3% по-малко в сравнение с края на 2016 г. На годишна база, спрямо март 2016 г., дългът намалява с 130,5 млн. евро (0,4%), показват данните. В края на март 2017 г. дългосрочните задължения са 26 236,1 млн. евро (76,8%  от брутния дълг и 53,9% от БВП), като намаляват с 419,1  млн. евро (1,6%) спрямо края на 2016 г. Дългосрочният дълг намалява с 540 млн. евро или 2% на годишна база. При краткосрочните задължения също се наблюдава понижение. Те възлизат на 7945,1 млн. евро (23,2% от брутния дълг, 16,3% от БВП) и намаляват с 42,1 млн. евро(0,5%) спрямо последния месец на миналата година. Краткосрочният външен дълг обаче нараства с 409,5 млн. евро (5,4%) за година - спрямо март 2016 г. Външните задължения на сектор "Банки" са 4038 млн. евро (8,3% от БВП), което е понижение от 3% спрямо края на миналата година.

Изпрати на приятел