Sponsored by Mtel

Standart News

s СРЯДА, 14 Октомври 2015

Реклама
A
A
A
размер на текста

Брюксел разреши

Данъчни облекчения за инвеститори

Преотстъпват корпоративния налог за вложения в райони с висока безработица


Европейската комисия разреши в България да има данъчни облекчения за инвестиции в райони с висока безработица. Това става ясно от писмо, изпратено до Министерството на финансите. В резултат данъкът върху печалбата на фирмите ще бъде преотстъпван до 100% при инвестиции в райони с безработица с 25% по-висока от средната за страната. Данъчното облекчение ще може да се ползва за реализираната печалба в периода 2015-2020 г. Разрешение на ЕК беше необходимо, тъй като преотстъпването на данъка е държавна помощ.
В Закона за корпоративното подоходно облагане ще бъдат записани редица условия, които ще трябва да бъдат изпълнени за да се ползва облекчението. Преотстъпеният данък трябва да бъде инвестиран в активи, които са част от проект за първоначална инвестиция - създаване на ново предприятие, увеличаване капацитета на производството, производство на нови продукти или съществена промяна в производствения процес. Купуването на нови машини, които просто заменят съществуващите няма да се счита за първоначална инвестиция. За да се гарантира, че парите ще се използват за ново производство, се въвежда и още едно изискване - ако ще се произвеждат нови продукти инвестицията да надвишава поне с 200% стойността на активите, които ще се използват повторно. Друго изискване е инвестицията да се извърши до четири години след преотстъпване на данъка, а за проекти над 50 млн. евро - до три години. За новите инвеститори е възможно първо да се даде старт на предприятието, а данъкът да бъде преотстъпен след като производството започне да носи печалба. Друго важно условие за да се ползва облекчението е фирмата да участва в инвестицията поне с 25%, а не цялото вложение да идва от преотстъпения данък.
Очакванията са до 2020 г. от облекчението да се възползват между 50 и 100 предприятия, като в резултат всяка година хазната ще губи по около 30 млн. лв. Облекчението няма да може са се ползва от предприятия в стоманодобивния сектор, от фирми в транспорта, както и за производство, преработка и продажба на селскостопански продукти, рибни продукти и продукти от аквакултури. Облекчението няма да се ползва, и ако европейска компания иска да пренесе производството си в България.
Стефан КючуковВажно условие е, че държавната помощ вече няма да може да се ползва автоматично, а ще трябва да бъде одобрена от Българската агенция за инвестиции (БАИ). Още преди да започне инвестицията си фирмата ще трябва да подаде заявление в БАИ. Агенцията ще проверява дали са изпълнени всички изисквания и ще одобрява ползването на държавна помощ за проекта. Като за проекти на стойност над 37,5 млн. евро (18,75 млн. евро за инвестиции в общините от Югозападния регион), ще трябва разрешение и от ЕК.


Изпрати на приятел