Sponsored by Mtel

Standart News

s СРЯДА, 14 Октомври 2015

Реклама
A
A
A
размер на текста

Свалят таксите за плащане през банка


Анализ на възможностите за повлияване в посока намаляване на банковите такси при безналични плащания ще направят БНБ и Министерството на финансите през 2016 г. Целта е повече плащания да минават през банките, тъй като така трудно се крият обороти, а съответно и ДДС. Това е записано в стратегията за повишаване на приходите в бюджета и справяне със сенчестата икономика, която беше приета от кабинета. В НАП през 2016 г. ще бъде сформирано специално звено за контрол на търговията в интернет. Ще бъдат сформирани и екипи за компютърни разследвания (IT-Forensic), като ще трябва да бъдат осигурени и възможности за събиране на доказателства за нарушения на данъчните закони в електронен вид. Друга мярка предвижда да се насърчи използването на електронни фактури. За целта ще бъде въведен стандарт за електронно фактуриране, а при обществени поръчки фактурите ще се дават само в електронен вид.вести

ОББ с нова оферта за ипотечни
кредити за рефинансиране на заеми от други банки, за молби подадени до 31 декември. ОББ няма да събира такси при отпускане на заема, а клиентите могат да избират между 4,9% фиксирана лихва за първите 3 години в лева и променлив лихвен процент за останалия срок на база 6-мес. SOFIBOR + 4,9 пункта надбавка, или 5,273% променлив лихвен процент в лева на база 6-мес. SOFIBOR и фиксирана надбавка.

Кабинетът отпусна 400 хил.
за назначаване от Прокуратурата на комплексна съдебно-счетоводна експертиза по делото за фалита на КТБ. Кабинетът отпусна и 572 000 лв. за Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за изплащането на суми по изпълнителни листове и за направени разноски по съдебни дела за отнемане на имущество.

Изпрати на приятел