Sponsored by Mtel

Standart News

s СРЯДА, 14 Октомври 2015

Реклама
A
A
A
размер на текста

“Мудис”: БНБ вдига рейтинга на трезорите


Висока оценка за работата на БНБ след встъпването в длъжност на новия управител Димитър Радев дава международната рейтингова агенция "Мудис" в месечния си доклад. Като най-голям плюс се отбелязва приемането на плана за укрепване на банковия надзор за повишаване съответствието с Базелските принципи. Този план би могъл да има положителен ефект за кредитния рейтинг на българските банки, тъй като ще даде на властите правомощия за по-успешно прилагане на регламентите за надзор, за управление на банки в процес на преструктуриране и за усъвършенстване на механизмите за контрол на качеството, се казва в доклада.
От "Мудис" подчертават, че властите са предприели стъпки за възстановяване на доверието в банковия надзор, свързани с транспонирането на Европейската директива за възстановяване и преструктуриране на банки (ДВПБ) в националното законодателство. "Мудис" оценява положително и инициативата на БНБ да извърши всеобхватен анализ на качеството на активите в банковата система през 2016 г. Агенцията приветства и плановете на БНБ за създаване на дирекция за дистанционен надзор за по-добър контрол върху качеството на активите, на нова дирекция "Преструктуриране на банки" извън управление "Банков надзор", която да оценява плановете за възстановяване на финансови институции, и формирането на нов екип за анализ само на рисковете, свързани с пазарното поведение на банките.
Валерия Стойкова

Изпрати на приятел