Sponsored by Mtel

Standart News

s СРЯДА, 14 Октомври 2015

Реклама
A
A
A
размер на текста

1,2 млрд. влизат в Пловдив

Интегрираният градски план гарантира инвестиции и работни места


Арх. Илко Николов, кандидат за кмет за Пловдив, издигнат от "ПЛОВДИВ УТРЕ"

Успехът на един град прилича на архитектурен проект. Изисква подготовка, много предварителна работа, тактика, последователност. Успехът на един град е процес, а не шумни пиар кампании. За да се случи нещо стойностно, то трябва да е предварително добре планирано. Хората обичат бързите и често магически трикове в политиката, популисткото говорене - колко бързо и лесно се случват нещата. Ние като експерти и професионалисти обаче знаем какво стои зад един успех. Знаем какво трябва да се случи, за да дойдат парите, знаем и как ще променят Пловдив.
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие звучи абстрактно за обикновения човек, но в същността си той е програма за управление, която надхвърля един управленски мандат и която задава посоката на развитие на една община без значение кой управлява. Макар и трудно, макар и тромаво Пловдив също тръгна по този път. Още преди 7-8 години аз като част от Бизнес експертен съвет направих първите стъпки в посока разработване на Интегрирания план на Пловдив. Към онзи момент такъв тип стратегически документ не бе сред приоритетите на местната власт в града, въпреки че Европейският съюз разработва подобен тип документи с обхват на действие от 7 години. Проведохме редица срещи със самото общинско ръководство, за да ги убедим, че това е правилният път за устойчивото развитие на Пловдив. Дали поради неразбиране, дали защото Интегрираният план не обещава бързи резултати в един управленски мандат, но тогавашният кмет Славчо Атанасов не прие радушно идеята и протакаше до последния възможен момент. Изгубено бе време и в крайна сметка реалният процес по разработване започна в началото на сегашния мандат. Постът ми на председател на Общински съвет Пловдив позволи на мен и експертите в Пловдив с бързи крачки да наваксаме изгубеното време и в крайна сметка Интегрираният план на Пловдив не само че бе един сред първите изготвени в страната, но е и единствен, който дава на Пловдив реалната възможност да привлече пари в една от зоните по две оперативни програми "Региони в растеж" и "Транспорт". Проведохме редица работни заседания с всички професионални гилдии. Проведени бяха обществени обсъждания, които да маркират евентуалните пропуски и чак след това Интегрираният план бе гласуван и от Общински съвет.
Най-честият въпрос във връзка с Интегрирания план е какъв е смисълът, каква е ползата за Пловдив и пловдивчани. Това е програма за управление, която съвпада с програмния период на Европейския съюз 2014-2020 г. Това е система от действия, които целят трайно подобрение  на икономическото, материалното, социалното и екологичното ниво в един град. Или  казано по друг начин, проектите, заложени в Интегрирания план, са насочени не само към развитие на всяка зона поотделно, а постигане на синергичен ефект и въздействие и върху останалите териториите на града.
Безспорно най-амбициозната част от плана е изграждането на високотехнологична зона на площ от 600 дка в квартал "Гладно поле". Инвестицията в тази зона включва проект за високотехнологичен център, вторичен градски център, жилищна част, образователни заведения. Една част от финансирането ще е по линия на оперативните програми - 200 млн. лв., а чрез публично-частни партньорства се очакват още 960 млн.лв. Освен чисто финансовия ефект под формата на инвестиции в Пловдив, при реализирането на проектите ще има обекти за проектиране, за строителството. Реализирането на проекта пък е предпоставка за нови работни места за пловдивчани.


Изпрати на приятел