Sponsored by Mtel

Standart News

s НЕДЕЛЯ, 25 Октомври 2015

Реклама
A
A
A
размер на текста

Улесняват свалянето на имунитетПромени в Наказателния кодекс, свързани с имунитета на народните представители, готвят депутати, съобщи Дарик. Според сега действащото законодателство депутатската защита е свързана с наказателна неприкосновеност. Преди това обаче е необходимо НС да гласува сваляне на имунитета. Разрешение не е необходимо само в случаите, когато е налице заварено тежко престъпление, например убийство. Обмисляните изменения разширяват кръга от обстоятелства, при които народен представител, извършил престъпление, може да бъде задържан.

Изпрати на приятел