Sponsored by Mtel

Standart News

s СРЯДА, 16 Март 2016

Реклама
A
A
A
размер на текста

30% от новия дълг е в родни инвеститори

7-годишните облигации са с най-ниските лихви на международните пазари


30% от държавните облигации, които страната ни пусна на международните капиталови пазари в понеделник, са купени от български инвеститори, сочат данните на Министерството на финансите. В понеделник България успешно емитира двоен транш облигации на обща стойност 1,994 млрд. евро. Бяха пласирани 7-годишни облигации за 1,144 млрд. евро и 12-годишни книжа за 850 млн. евро. Като постигнатата доходност е съответно 2,156% и 3,179%. 33% от 7-годишните облигации и 25% от 12-годишните са купени от български инвеститори. Огромен интерес към книжата имаше от инвеститори от Великобритания. Те са придобили 25% от 7-годишните и 21% от 12-годишните книжа. В инвеститори от САЩ/офшорни зони са отишли 9% от 7-годишните и 20% от 12-годишните. А инвеститори от Германия и Австрия са придобили 7% от 7-годишните и 13% от 20-годишните книжа.
Водещи мениджъри на сделката бяха BNP Paribas, Citi, JP Morgan и UniCredit. Възползвайки се от благоприятните пазарни условия в резултат на мерките за количествени улеснения, обявени след заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ миналия четвъртък, водещите мениджъри и МФ решиха да предприемат стратегия за бързо осъществяване на трансакцията в рамките на един ден. При отварянето на работния ден в Лондон бяха обявени първоначални ценови насоки за 7-годишните книжа в размер на 205 базисни пунта над осреднените лихвени суапове и 245 базисни пункта над лихвените суапове за 12-годишните облигации. Новите книжа предизвикаха засилен инвеститорски интерес, като до 11,45 часа по Гринуич бяха подадени поръчки общо за над 2,6 млрд. евро. В резултат първоначалните ценови насоки бяха ревизирани като надбавката за 7-годишните облигации беше намалена на 195-200 базисни пункта над осреднените лихвени суапове, а за 12-годишните - до 240 базисни пункта. Обемът на заявките продължи да нараства и в 13,30 часа по Гринуич приемането им беше преустановено. Окончателната премия за инвеститорите беше определена на 185 базисни пункта над лихвените суапове за 7-годишните и 235 базисни пункта за 12-годишните книжа. Окончателните поръчки достигнаха 2,1 млрд. евро, заявени от 195 инвеститора за 7-годишните и 1,5 млрд. евро от 155 инвеститора за 12-годишните облигации. Заявки за книжата имаше от цяла Европа, като и за двете емисии водеща позиция имаха инвестиционни фондове и банки. 7-годишните облигации бяха пласирани на цена от 98,192 евро за 100 евро номинал и лихвен купон от 1,875% (доходност 2,156%). 12-годишните бяха пласирани при цена от 98,237 евро за 100 евро номинал и лихвен купон от 3% (доходност 3,179%). Тази трансакцията е най-мащабната сделка в евро за региона на CEEMEA (Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка) за тази година до момента и първата емисия на държавен дълг в евро от обявяването на новия пакет от стимулиращи мерки на ЕЦБ от миналата седмица. Много добра новина е това, че при 7-годишните облигации България регистрира най-ниския лихвен купон, постиган от държавата на международните капиталови пазари. След тази сделка България вече има седем емисии облигации на международните пазари.
Стефан Кючуков


вести


Капиталовата адекватност на банковата
система към края на 2015 г. е 22,18% при 21,95% към 31 декември 2014 г., съобщиха от БНБ. С още по-добри резултати са банките от първа група (петте най-големи трезора) - 22,83%. Според централната банка данните сочат съхранение на капиталовите буфери. Собственият капитал на банковата система е почти 11 млрд. лв., а този на банките от първа група - 6,6 млрд. лв.

Пиреос има печалба от 1,125 млрд. евро
преди провизиране, което е с 15% повече от 2014 г., се казва в съобщение на Михалис Салас, председател на борда на директорите на банката. Новите проблемни кредити са намалели от 385 млн. евро в предходното тримесечие на 80 млн. евро през четвъртото тримесечие на 2015 г. Нетните приходи са нараснали с 4%, а оперативните разходи, изключвайки еднократните, допълнително са намалели с 5%.

Изпрати на приятел