Sponsored by Mtel

Standart News

s СРЯДА, 16 Март 2016

Реклама
A
A
A
размер на текста

ББР: Кредитите за бизнеса се свиха с 3%


През четвъртото тримесечие на миналата година българската икономика продължава да поддържа растежа, наблюдаван през предходните месеци. Според експресни оценки на анализаторите на Българска банка за развитие (ББР), ръстът на икономиката на България е 3,1% към края на 2015 г. Според тях все по-голям принос за растежа има вътрешното търсене, а намалява приносът на нетния износ. Крайното потребление ускорява растежа си до 2,5%. Безработица продължава да намалява и през четвъртото тримесечие на годината вече е 8%, посочват от ББР. Коефициентът на икономическа активност на населението, нивото на заетост, относително ниският брой на обезкуражените лица са много близки до нивата от 2007-2008 г., които бяха най-добрите години на пазара на труда през последните десетилетия. За 2015 г. България е с най-висока дефлация в страните от ЕС.
Банковата система в страната се развива стабилно, но търсенето на заемен ресурс от фирми и граждани остава относително ниско. На годишна база кредитите за бизнеса намаляват с 3%, а за домакинства остават почти на същото ниво, както и в края на 2014 г. Намалява дела на необслужваните заеми и към края на декември той е 15,4%, което е близо до нивата в края на 2011 г.

Изпрати на приятел