Sponsored by Mtel

Standart News

s СРЯДА, 16 Март 2016

Реклама
A
A
A
размер на текста

Декларираме имоти и коли по интернет


Декларациите до общините при покупка на имоти и коли ще може да се подават и по интернет. За целта общините трябва да разработят електронна платформа за подаване на формулярите. Това ще намали административната тежест за гражданите и бизнеса, като ще подобри събираемостта на общинските данъци и такси. Това предвижда План за действие с мерки за подобряване условията за инвестиции в страната. Той е пуснат за обществено обсъждане от Министерството на финансите. Намаляване на срока за регистрация по ДДС от 14 на 10 дни предвижда друга от предложените мерки. Има идея да се предостави и възможност за заявяване на регистрация по ДДС едновременно с регистрацията в Агенцията по вписванията като комплексна услуга. Тази мярка е предложена от Световната банка (СБ). В Плана е посочено, че Агенцията по вписванията трябва да даде възможност заявителите да представят документите си освен на гише и по пощата. Тази мярка също е предложена от СБ.
Сред другите предложения е отпадане на необходимостта от изготвяне на удостоверения за пенсиониране (УП-2 и УП-3), за периоди след 2000 г. Тези удостоверения ще се издават само по изрично искане на НОИ с цел уточняване на липсващи или грешни данни. Таксите на общините ще се определят от разходите за предоставяне на услугата. Посочено е, че трябва да отпадне таксата за издаване на удостоверение за липса на задължения към общините. Сега тази такса варира от 2 лв. в община Бургас до 30 лв. за експресна поръчка в община Благоевград.
Стефан Кючуков

Изпрати на приятел