Sponsored by Mtel

Standart News

s СРЯДА, 16 Март 2016

Реклама
A
A
A
размер на текста

Турски фирми искат да строят пътища у нас


Турски компании проявяват интерес да участват в проектите за обновяване на пътната и жп инфраструктура у нас. Това стана ясно от проведената среща на вицепремиера Томислав Дончев и министъра на икономиката Божидар Лукарски и представители на Съвета за външноикономически връзки към турското министерство на икономиката. По време на срещата са били обсъдени възможностите за насърчаване на двустранния стокообмен, както и нарасналите възможности пред Турция и България за привличане на нови инвестиции след отпадането на санкциите пред иранската икономика и концепцията на Китай за възстановяване на "Пътя на коприната". Съветът за външноикономически връзки към турското министерство на икономиката обединява над 2000 компании, специализирани в различни сфери - производство, логистика, строителство, фармацевтичен сектор, банково дело и услуги. Министрите Дончев и Лукарски са представили предимствата за инвестиране в България - ниско данъчно облагане, изградена транспортна инфраструктура, благоприятно географско положение, фискалната стабилност и дисциплина, съчетана с ясна визия с конкретни стъпки по ключови реформи.
"Сред 100-те най-големи фирми с участие на чуждестранни инвеститори у нас попадат и турски. Добрият опит, който тези фирми са натрупали, дава допълнителен стимул на турските ни партньори да изберат България за бъдещите си инвестиции и значително увеличаване на стокооборота", заяви Томислав Дончев. Министър Божидар Лукарски подчерта, че приоритет в икономическата политика на правителството е насърчаване на инвестициите във високотехнологични сектори, които създават висока добавена стойност и са предпоставка за постигане на ускорен икономически растеж.

Изпрати на приятел