Sponsored by Mtel

Standart News

s ПЕТЪК, 15 Април 2016

Реклама
A
A
A
размер на текста

Световната банка:

Махнете фиксираните цени на тока за бита

Въвеждане на "договори за разлика" ще осигури възвръщаемост на US вложенията


Да се премахне определянето на фиксирани цени на тока за бита от КЕВР, предлага Световната банка. Функционирането на хибриден модел на електроенергийния пазар, който съвместява регулиран и свободен сегмент, не би трябвало да продължи да работи в дългосрочен план. Това обясниха експерти на Световната банка (СБ) в Министерството на енергетиката, където представиха доклада си за преминаване към пълна либерализация на електропазара у нас. Изготвянето на модел за либерализация, анализ на финансовото състояние и нормативната база в енергийния отрасъл са сред задачите, включени в подписания през август 2015 г. консултантски договор между БЕХ и Световната банка. Сред предложенията на СБ е използването на т. нар. "договори за разлика" за изкупуването на тока от производителите с дългосрочни договори, като двата американски ТЕЦ и ВЕИ-централите. Договорите за разлика осигуряват възвращаемост на вложените инвестиции, като за целта държавата трябва да осигури компенсаторен механизъм за изплащане на разликата между договорената и пазарната цена, какъвто може да бъде Фонд "Сигурност на електроенергийната система".
През следващите три седмици ще продължи интензивната работа с експертите на СБ по детайлизирането на окончателния доклад за избор на модел за либерализация на енергийния пазар у нас. Очаква се финалният вариант на модела да е готов в средата на месец май.
Белчо Цанев

Изпрати на приятел