Sponsored by Mtel

Standart News

s ПЕТЪК, 15 Април 2016

Реклама
A
A
A
размер на текста

Опитахме всичко, но тя е непреклонна


Митко Джуков,
директор на СОУ "Христо Ботев" в с. Вълкосел  


Правилникът на училището гласи, че в клас не се допуска носене на забрадки, шапки, бурки и слънчеви очила. Ние сме спазили законовата уредба. Преди провеждането на педогогическия съвет разговаряхме много пъти с детето и родителите, те са запознати с правилника за дейността на училището, подписали са се. И детето е запознато срещу подпис. Нашето училище е светско. Опитахме всичко - десетки разговори с детето, с близките му, изпращане на писма. Намесиха се и социалните служби, и Регионалният инспекторат по образование. Предложихме в часовете да сваля забрадката на шията като шалче. Нищо не приеха, всички наши опити за компромис удариха на камък. На родителските срещи всички родители са против афиширане на религиозни символи в училище, защото не може един да бъде повече мюсюлманин от другите. Емине е добра ученичка, кротка, през втория срок след издаване на заповедта стана по-агресивна. Не знам дали има връзка между работата на бащата в Главно мюфтийство и забрадката на дъщеря му. Но нейния пример може да последват други деца.

Изпрати на приятел