Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 1 Ноември 2016

Реклама
A
A
A
размер на текста

606 млн. евро от ЕС за евтини заеми за бизнеса

Предстои избор на банки, които ще бъдат посредници при кредитирането


С 606 млн. евро от ЕС ще разполага Фондът на фондовете за отпускане на евтини заеми и за предоставяне на дялов капитал за стартиращи компании. Това става ясно от писмен отговор на министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос на Румен Гечев от БСП за дейността на дружеството "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД. Фондът вече е сключил две споразумения за управление на средствата по ОП "Развитие на човешките ресурси" в размер на 35,8 млн. и по ОП "Иновации и конкурентоспособност" в размер на 235 млн. евро, пише в отговора. Преговорите за сключване на споразумение по ОП "Региони в растеж" за управление на финансови инструменти с бюджет от 189 млн. евро са в напреднал етап. По ОП "Околна среда" се предвижда първоначално стартиране на финансовите инструменти в сектор "Отпадъци", с бюджет по ОПОС от 26,8 млн. евро и продължаване на преговорите по сключване на отделно споразумение за сектор "Води" на стойност 119 млн. евро.
Инструментите на Фонда на фондовете за дялови/квазидялови инвестиции (в широк смисъл "фондове за рисков капитал") са предвидени за изпълнение само по ОП "Иновации и конкурентоспособност" и се свеждат до четири типа фондове, посочва Горанов.
По ОП "Развитие на човешките ресурси" вече са разработени характеристики на финансов инструмент за микрокредитиране със споделяне на риска, като в средата на август 2016 г. стартираха пазарни консултации с банките. Резултатите от консултациите ще послужат за финализиране на документацията за провеждане на обществена поръчка за избор на финансови посредници за отпускане на заемите. По отношение на финансовите инструменти по ОП "Иновации и конкурентоспособност" - към момента се разработват характеристиките на инструментите, които ще да бъдат подложени на пазарно проучване.
Паралелно се анализират и възможностите за сътрудничество с международните финансови институции с оглед улесняване привличането на частни инвестиции и предоставяне на максимално облекчени условия за финансовите посредници и крайните получатели, завършва министър Горанов.
Стефан Кючуков

Изпрати на приятел