Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 1 Ноември 2016

Реклама
A
A
A
размер на текста

Отново изнасяме живи свине за ЕС


След 10 години забрана България отново може да изнася живи свине за европейския пазар, обявиха от Министерството на земеделието. Това стана с изменение на Решението на Европейската комисия относно мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в някои държави членки. Вследствие от наблюдението на болестта от 2009 до 2015 г., Българска агенция по безопасност на храните инициира проект за изменение на Европейското законодателство по отношение на класическата чума по свинете, което да влезе в дневния ред на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи в Брюксел. Резултатите от контрола в периода 2009-2015 г. дадоха информация и прозрачност за дейностите на българските ветеринарни власти по отношение на надзора на здравния статус във фермите. Наблюдението доказа липсата на циркулация на вируса на класическата чума по свинете у нас (последен случай при домашни свине е от 2008 г. а при диви от 2009 г.). Годишно около 100 хил. свиневъдни обекта бяха инспектирани от официални ветеринарни лекари. Същевременно между 5000 и 6000 диви свине бяха изследвани ежегодно за класическа чума по свинете.

Изпрати на приятел