Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 20 Декември 2016

Реклама
A
A
A
размер на текста

Големия и Малкия хисар са до Искра


Средновековна крепост "Големия хисар" се намира на 2 км северозападно на село Искра. Изградена е върху самостоятелно, планинско възвишение с форма на полумесец. Самото възвишение е от три отделни части, разделени помежду си със седловини. Два от трите върха, носят наименованията "Големия хисар" и "Малкия хисар". Най-високият връх има издължена в посока север-юг форма, като най-високата му точка е разположена най-северно. Върхът е скалист и гъсто обраснал с практически непроходим бодлив храсталак. Склоновете са стръмни. Сравнително по-достъпен за изкачване е от юг, откъм параклиса "Св. Неделя". Крепостната стена вероятно е опасвала върха, оформяйки неправилна елипса. Самата стена е била градена от ломени камъни, споени с бял хоросан. Сред камъните се срещат множество фрагменти от строителна керамика. На източния склон се вижда частично запазен зид от тухли. Срещат се парчета и от фина битова керамика. От върха има прекрасен обзор във всички направления, съответно и добър визуален контакт с околните крепости. В източната част на вътрешното пространство се намират останки на сграда. Запазилият се контур и ориентировката на сградата изток-запад предполагат църква. Може да се различат олтарът от изток, нефът и притворъъът от запад. Наблизо е тракийското светилище "Малкия хисар". От него е останала преградна стена, чиито руини оформят в момента обраснал с треви и храсти вал. От юг и запад склоновете са стръмни и трудно достъпни.
Около Искра се намират много римски, венециански, дубровнишки и български монети, като последните са най-вече от времето на Иван-Александър и Иван Шишман. Предполага се, че селото е седалище на една от християнските епископии от времето на Първото българско царство, а именно епископия Буково от IX-X в.

Изпрати на приятел