Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 20 Декември 2016

Реклама
A
A
A
размер на текста

За цялата 2016 г.

Данъчните приходи с 600 млн. над плана

Правят нови пунктове за контрол на камионите и мобилни аптеки


Данъчните приходи в държавната хазна за 2016 г. се очаква да са с 3,3% над планираното, а спрямо миналата година да нараснат с 8,8%. Това е посочено в Доклада за изпълнението на мерките в Националната програма за реформи за 2016 г., който преди дни беше приет от Министерски съвет. Това означава, че данъчните приходите в бюджета се очаква да са с поне 600 млн. лв. повече от заложеното в закона за бюджета. Повишаването на приходите в бюджета се дължи на мерките срещу сивата икономика. Сред предприетите мерки с най-голям ефект са посочени разширяване обхвата и усъвършенстване на механизма за контрол върху движението на стоки с висок за бюджета риск; усъвършенстване контрола върху движението на течни горива; и постоянен контрол на длъжници с просрочени задължения над 100 хил. лв. (200 хил. лв. за София-град). Сред мерките срещу сивата икономика, които предстои да бъдат предприети, са разкриване на нови фискални пунктове на ГКПП и вътре в страната, на които екипи от НАП проверяват стоката на камионите. В доклада се посочва, че вече има 138 фискални пункта на ГКПП и на големи борси и тържища. Извършени са 156 639 проверки на транспортни средства. Ефектът от това е ръст на декларирания внос от страни от ЕС с 590,5 млн. лв. (16%) за периода от януари до октомври 2016 г., както и увеличение приходите от данъци и осигуровки със 115,9 млн. лв. (11,6%).
Сред вече предприетите мерки е засилен контрол в конкретни данъчни складове за производство и складиране на енергийни продукти, етилов алкохол и алкохолни напитки, което се изразява в 24-часово присъствие на митничари в обектите на фирмите и проверка на всички въвеждани и извеждани акцизни стоки и суровини за тяхното производство.
По отношение на друга основна точка в програмата за реформи - стрес тестовете на банките, застрахователите и пенсионните фондове, се посочва че в процес на подготовка е Наръчник на банковия надзорен процес, за чието разработване е проведена техническа мисия от МВФ. В парламента е внесен и проект за законодателни промени за ограничаване на инвестициите на пенсионните фондове в свързани лица. Сред мерките за подобряване на здравното обслужване на хората пък е посочено, че ще бъдат създадени "мобилни аптеки", които ще може да доставят лекарства в населени места, в които няма открита аптека.
Стефан Кючуков

Изпрати на приятел