Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 20 Декември 2016

Реклама
A
A
A
размер на текста

Втори шанс на закъсали фирми


С промени в Търговския закон ще се даде втори шанс на закъсали финансово предприятия, става ясно от Доклада за изпълнението на мерките в Националната програма за реформи, приет преди дни от кабинета. Ще се даде възможност за предприемане на повече и по-ефективни мерки за предотвратяване обявяването в несъстоятелност чрез оздравяване на предприятието, включително когато е налице реална опасност от неплатежоспособност. Целта е чрез създаване на ефективна процедура с възможност за споразумение, постигнато преди откриване на производството по несъстоятелност, да се договори преструктуриране на задълженията, да се създадат условия за оздравяване и стабилизация на предприятието и за продължаване на дейността му. Законопроектът е съобразен и с препоръките на Световната банка във връзка с уредбата на несъстоятелността и правата на кредиторите и предстои да бъде гласуван в парламента.

Изпрати на приятел