Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 20 Декември 2016

Реклама
A
A
A
размер на текста

Въвеждат мълчаливо съгласие на чиновника"Мълчаливо съгласие" се въвежда поетапно в работата на държавната администрация, нещо, за което бизнесът настоява от години. Принципът, че ако чиновникът не мотивира отказа си в определен срок, значи фирмата получава мълчаливо съгласие за дейността си, вече е въведен за 13 административни процедури, а е постигнато съгласие на експертно ниво за въвеждането му за още 5 процедури. Това е посочено в Доклада за изпълнението на мерките в Националната програма за реформи за 2016 г., който наскоро беше одобрен от кабинета. По отношение на административната тежест при регистриране на фирми, в момента усилията са насочени към намаляване на таксите за регистриране на фирми, както и за облекчаване на процедурите за достъп на инвеститорите до ток, вода и газ, пише в доклада. Крайната цел на мерките е намалена административна тежест за бизнеса с 30%, което ще спести разходи за бизнеса от около 144,5 млн. лв. годишно. Предстои и въвеждане на електронни обществени поръчки. Вече е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за централизирана платформа за електронно възлагане.
Стефан Кючуков

Изпрати на приятел