Sponsored by Mtel

Standart News

s ЧЕТВЪРТЪК, 19 Януари 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Опасна течност за чистачки продават в хипермаркетите

Метанолът в продуктите уврежда здравето ни и може да доведе до смърт


Защо и как да избягваме употребата на продукти с метанол разкрива проучване на асоциация "Активни потребители", публикувано вчера. Според документа, в  България свободно се продават продукти за масова употреба, съдържащи метанол.  Най-използваният такъв продукт са зимните течности за чистачки на метанолова основа, които се разпространяват основно по големи търговски вериги, малки магазини за продажба на резервни части за автомобили и автокозметика, както и в интернет магазини.  Проучването разкрива и някои пропуски в етикетирането на продуктите на следните производители: Торнадо на "Авангардекс",  Motox на "Ароматик" и Севан на "Севан С.В".
"Активни потребители" информират,  че течности за чистачки с метанол вече не се предлагат в най-големите вериги бензиностанции. Те са заместени от безопасни за човешкото здраве продукти на базата на етанол/етилов спирт, който е със земеделски произход. В големите търговски вериги обаче около две трети от продуктовата гама течности за чистачки се състои от продукти съдържащи опасния метанол. Прави впечатление също и че наличните промоции обхващат само метанолови продукти, поради по-ниската им цена. Продуктите съдържащи метанол са средно с около 30% по-евтини, което ги прави по-привлекателни за потребителите, които рядко са информирани за рисковете за здравето.
Каква е истината за метанола?
 Според медицински лица метанолът е токсично вещество и при силна концентрация в много малки количества може да доведе до сериозни увреждания и смърт. Смъртоносната перорална доза за възрастни при 70% концентрация на обемна единица е 37 мл. Това е количество, което много лесно може да бъде погълнато от човек дори по погрешка. Концентрираното съдържание на метанол в състава на течностите за чистачки е смъртоносно при директна консумация. За това са и надписите върху продуктите. Не трябва обаче да се подценява и рискът от натравяне при впръскване на течността по предния прозорец, когато изпаренията навлизат в купето.
Вредният метанол може да попадне в организма през кожата
 при допир или при вдишване. Именно това е причината след дълъг път да се чувствате неразположени, отпаднали и дискомфортно. При честа употреба на метанолова течност за чистачки се наблюдава главоболие, световъртеж, гадене и повръщане, губене на зрение, увреждане на централната нервна система, стига се и до смърт.
Важно е да се знае, че в България близо 80% от продаваните течности за чистачки имат изключително високо съдържание на метилов алкохол (някои над 30%, при оценени от ЕС като рискови 0.6%). Това често не може да го разбере от етикета, защото са налице редица случаи на неспазване на законодателството по отношение етикетирането и опаковките на предлаганите продукти.
Етанолът, макар и малко по-скъп като продукт е адекватен заместител на метанола в продукти за размразяване поради ниската му температура на замръзване. Това е посочено и в доклада на Европейската агенция по химикали, с който се предлага ограничаването на метаноловите продукти. Етанолът, за разлика от метанола, не е токсичен и не причинява увреждане на органите.
Единственото му опасно свойство е, че също е силно запалим, поради което единствената предупредителна пиктограма за опасност, която трябва да фигурира върху етаноловите течности за чистачки е пламъкът.
Очаква се забраната на метанола в продукти за масова употреба да бъде окончателно приета на ниво ЕС през 2017 г. и да започне да се прилага в началото на 2018 г. Предоставеният близо едногодишен срок между приемането на европейската забрана и нейното прилагане се обуславя преди всички от практически съображения, свързани с необходимия период от време за изтеглянето на опасните продукти с метанол от пазара на ЕС и различните държави - членки.

Изпрати на приятел