Sponsored by Mtel

Standart News

s ЧЕТВЪРТЪК, 19 Януари 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

След като прокуратурата е повдигнала обвинения, значи има достатъчно доказателства за извършени нарушения при продажбата на ЕVN

Наложихме две глоби на туроператори за картел

Най-големите санкции от КЗК са за Кауфланд и Fashion days, казва шефката на КЗК Юлия Ненкова


Юлия Ненкова е председател на Комисията за защита на конкуренцията. Преди това тя беше заместник-кмет на Столична община с ресор "Законност, координация и контрол". От 2010 до 2015 г. беше председател на Надзорния съвет на Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол. Само дни след последните решения на КЗК Юлия Ненкова отговори на въпросите на в. "Стандарт" по горещите теми.

- Г-жо Ненкова, съобщихте, че Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) има достатъчно доказателства за наличието на картел при  горивата, но процедурата се бави заради жалби пред Върховния административен съд (ВАС). Дълго ли ще продължи процедурата и кога ще бъдат наложени глоби на шестте компании, обвинени в картел?
- КЗК се произнесе с шест определения, в които самите заинтересовани фирми - "Лукойл България", "ЕКО България", "Шел България", ОМВ, НИС Петрол и Петрол АД поискаха разкриване на информация, която е защитена по смисъла на закона. Става въпрос за 100 страници, които съдържат защитена информация. Ние издадохме шест определения, с които разкрихме изцяло информацията по определението, което беше твърдение за нарушение. Това е първата фаза на един процес за доказване на картел. Първо се прави твърдение за нарушение, след това ако има искания, се правят възражения, след което има открито изслушване, ако страните го поискат. След като вече се запознаем с доказателствата, които те евентуално ще представят и възраженията по повод на така направеното твърдение за картел на горивата, след изслушването комисията ще обсъди доказателствата и след това ще се произнесем с решение, което също подлежи на съдебен контрол от две инстанции. В момента процедурата е във ВАС, защото определенията за разкриване на тайната са във ВАС и още не са разгледани.
- След като приключи цялата процедура, ако картелът се докаже, фирмите и гражданите ще могат ли да търсят обезщетения заради картела в горивата?
- Парламентът всеки момент ще приеме директива 104 на ЕК за картелите и обезщетението за вреди. Това е директива от 2014 година, която още не беше транспонирана в българското законодателство. Само 10 от държавите членки на ЕС са спазили срока. И ние ще го спазим. Става въпрос за това, че ако физически или юридически лица са претърпели вреди от картел, ще могат да заведат индивидуални или колективни искове по реда на общия процес.
- Беше образувано производството срещу "Лукойл Нефтохим Бургас" за господстващо положение на пазара. Тече ли разследване и кога КЗК ще се произнесе по случая?
- За господстващото положение преписката е в процедура по проучване. Поради което аз нищо друго не мога да кажа на този етап.
- Българското национално радио (БНР) сезира КЗК заради спора с "Музикаутор", какво е становището на КЗК по този случай?
- БНР наистина сезира КЗК заради спора с "Музикаутор". Става въпрос за възнагражденията, които плащат за авторските права. Преписката пристигна преди два дни, веднага образувахме производство, за да може да започне проучване по случая.
- В края на миналата година КЗК приключи анализ на пазара на лекарства. Може ли да разкажете какви са резултатите?
- В края на миналата година КЗК прие секторния анализ в областта на фармацията. Там няма нарушение, по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, защото там има т.нар. вертикални споразумения, които не са забранени от закона. Но е направен един много обстоен анализ как върви пазарът и какви са евентуалните проблеми, които биха могли да възникнат. Заключението е, че с разрастването на веригите аптеки, малките аптеки губят от това. Изкривява се в някаква степен конкуренцията. Комисията не констатира нарушения.
- Скоро представихте отчет за дейността на КЗК за 2016 г. Кои са основните акценти от него?
- По отношение на отчета за дейността на КЗК аз изнесох много подробен анализ с цифри и данни - колко висящи производства сме заварили по ЗОП. Те са най-многобройни в КЗК. Всеки ден идват по десет производства, свързани със ЗОП.
- За периода юли-декември (откакто е начело новият състав на КЗК бел. ред.) Комисията е наложила 32 глоби и имуществени санкции в размер на 5,756 млн. лв. Повечето от тях обаче все още не са платени. Необходима ли е законодателна промяна, за да се увеличи събираемостта на глобите?
- Имаме наложени имуществени санкции в размер на 5,75 млн. лева. Най-големите от тях са на Кауфланд, Fashion days. Имаме наложена глоба на Теленор в размер на 5 милиона и нещо. Но не са само тези. Имаме страшно много наложени санкции. Комисията за пет месеца успя да превърти около 507 преписки, които са образувани в нашия мандат. Работата е много.
- Кои са най-проблемните отрасли в българската икономика, в които най-често откривате нарушения?
- Проблемите отрасли са фармацията, застраховането. Започнали сме процедура по предварителна проверка в областта на застрахователите. Предстоят банките. Ние наложихме глоби за два картела в областта на туроператорските услуги. А в областта на използването на тест ленти за намиране на антибиотици в сиренето сме на междинен етап, отправили сме твърдение за нарушение. Наложили сме и глоба за злоупотреба с господстващо положение на автогара "Силистра".
- КЗК съобщи, че е открила телефон, на който могат да се подават жалби. Всички граждани ли могат да подават сигнали за нарушения и каква информация трябва да бъде предоставена на Комисията при обаждане?
- Открихме телефон, на който всички могат да подават сигнали. Могат да поискат устна консултация по даден въпрос. Този телефон вече работи и хората могат да получат информация дали е уместно да подават сигнал или жалба. Ние ще им кажем дали трябва или не. Сигналите в КЗК са много. През последните години не мога да кажа, но в рамките на тези пет месеца и половина има страшно много сигнали за какво ли не. Повече от половината от тях обаче не са в компетенцията на КЗК и ги препращаме на КЗП.
- Какви ще са основните приоритети на КЗК през новата 2017 г., върху кое планирате да работите най-активно?
- През тази година ни предстои предварителната проверка за застраховалите, банките. Продължаваме да я проучваме фармацията. Ще се постараем да приключим и проверката за картел на горивата, за което има голямо обществено очакване.
- Коментирахте наскоро сделката с продажбата на EVN и повдигнатите от прокуратурата обвинения на Иво Прокопиев...
- Какъв Иво Прокопиев?! Нито го познавам кой е, нито го познавам какъв е, в каква степен е участвал вътре в този посредник, имам предвид - инвестиционния посредник. Понеже много се спекулира - особено в "Капитал" с думите ми от последната ни пресконференция, искам ясно да кажа, че не съм казала и не мога да правя квалификации дали има нарушение на наказателния кодекс или не. Това не е моя работа. Едно е вярно - след като прокуратурата е повдигнала обвинение, значи има достатъчно доказателства за извършени нарушения. Не съм направила изявление, че мога да се произнасям по този въпрос. Това, което казах аз, е, че до толкова до колкото аз съм била председател на Надзорния съвет - той е приел само за сведение сделката, която беше извършена чрез Фондовата борса. Ние не можем нито да я одобряваме, нито да я отхвърляме, тъй като тя не се е провела в Агенцията за приватизация. Когато сделките минават през нас и ние имаме контрол, тогава наистина Надзорният съвет осъществява контрол за законосъобразност над Изпълнителния съвет. Той се състои от трима души. Най-малко съм имала идеята да кажа, че аз мога да се произнасям по този въпрос. Това, което се спекулира, е, че едва ли не съм казала, че не може да има обвиняем. Това не са мои думи. Ние като Надзорен съвет само приехме сделката за сведение. По т.4 от дневния ред - ЕВН решение на Надзорния съвет - приема за информация и сведения.
По онова време Трайчо Трайков в качеството си на министър написа едно писмо, в което каза, че методът за приватизация ще е чрез фондовата борса, като една акция ще бъде един лот. При условия, че принципалът ти дава указания, ти не можеш да не се съобразиш с това. Искам да се подчертае, че аз като председател на Надзорния съвет и като човек, който съм работила пет години там, тази сделка не е минавала през нас. Има избран инвестиционен посредник и той осъществява цялата сделка.
Зорница ГАВРИЛОВА


Изпрати на приятел