Sponsored by Mtel

Standart News

s ЧЕТВЪРТЪК, 19 Януари 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Гените им не са изчезнали


Доц. Ива Угринова е директор на Института по молекулярна биология "Румен Цанев" при БАН и е част от интердисциплинарния екип, работещ по проекта "Траките - произход и генезис". Тя ръководи дейността по подбор на годен за проучване материал, обработка на костен и зъбен материал и изолиране на ДНК в общия процес по разкриване на генофонда на траките.

- Госпожо Угринова, колко близо се намирате до отговора на въпроса на въпросите: Българите траки ли са?
- Въпросът е безкрайно спекулативен. Научен отговор към този момент не се ангажирам да дам, тъй като са необходими още много изследвания и много статистически данни. Личното ми мнение, чисто интуитивно, е: да, траките не са изчезнали. По принцип, генетичните марки трудно изчезват. По времето, от което са артефактите, които изследваме, не са се случвали никакви апокалиптични събития, които да изличат траките като етнос и народ от тези земи. Първоначално са били по-монолитен етнос, след това са започнали да се претопяват с други народи, но не изчезват. Да, с известни условности може да се каже, че сме траки, но също така може да се каже, че сме и славяни. Когато имаме достатъчно доказателства, ще можем да отговорим категорично на този въпрос. Още сме едва в началото на изследванията си. За да се произнесем категорично, трябва да сме сигурни.
- Разполагате ли с необходимата апаратура, за да извършите изследванията си върху пробите?
- Разполагаме с цялата необходима апаратура. Разбира се, бихме могли да имаме и по-добра, но за да изпълним екзистенц минимума от нашата задача, разполагаме с необходимото. Екипът ни също е много добре подготвен, кадрите ни имат докторски степени в областта на молекулярната генетика и молекулярната биология.
- Налагало ли се е до този момент да изпращате отделни проби за анализ в чужбина?  
- Не до този момент. Когато се стигне до публикация, случайно подбрани проби се изпращат задължително в други лаборатории. Този процес се нарича "верификация на резултатите". Налага се, когато резултатите са довели до наистина нови открития и трябва да бъдат публикувани в научни списания от много високо ниво. Ние сме още в началото на процеса и работата протича изключително и изцяло в нашата лаборатория. Между другото, в България има само още един екип, който извършва подобна дейност и изучава древната ДНК. Екипът там работи в тясно сътрудничество с италиански колеги. В бъдеще ние ще сравним нашите резултати с техните, защото такъв е принципът на науката, да повишава достоверността.  
Боян Аспарухов


Изпрати на приятел