Sponsored by Mtel

Standart News

s ЧЕТВЪРТЪК, 19 Януари 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

БСП предлага 775 000 семейства да плащат по-малки данъци


Желю БОЙЧЕВ,
депутат от БСП


БСП си дава сметка за реалностите и целите, които си поставя в своята нова управленска програма. В нея едно от най-важните неща е поетапното въвеждане на семейното подоходно облагане. Ние стъпваме на досега съществуващото данъчно законодателство и въвеждаме преференция за семействата. За всяко от децата намаляване с 50 лева на дължимия данък месечно. Това на годишна база е 600 лева, а за два деца 1200 лева по-малко данъци. Обхватът на тази мярка не е никак малък - това са над 755 000 български семейства, които ще се възползват реално от тези облекчения. И това е един много сериозен отговор на БСП как адекватно да се реагира на опустошителната за държавата демографска криза. С този спестен доход българските семейства ще разполагат реално, а не на книга. Така всеки ще се убеди, че едва ли има по-справедливо данъчно облагане от семейното подоходно. Подчертавам обаче, корпоративният данък си остава 10%.
Фокусът на нашата управленска програма е стремежът към ускорен икономически растеж и богатство на нацията. Искаме да изградим една модерна държава, технологично ориентирана. А това няма как да стане, ако тази държава няма собствено производство и индустрия. Това е основният момент в нашата програма - защита и подкрепа на българското производство, индустрията, земеделието и хранително-вкусовата промишленост. Това ще стане със замислените от нас няколко фонда, с които искаме да помогнем на българските предприемачи. Фонд "Индустрия" ще финансира по много ясни критерии инициативи и инвестиционни проекти, които отговарят на стратегията за икономическото развитие на страната. Те ще функционират на пазарен принцип и ще създават работни места в регионите. Същото се отнася и за фонд "Иновации" - няма как да се развива конкурентноспособна икономика, ако тя не е базирана на иновациите. В България има доста талантливи хора с такъв тип мислене и възможности. Към тях е насочен фонд "Иновации" с капитал от 150 млн. лева. Важна роля в него ще имат БАН и научните институти в страната, но ще искаме техният принос за развитието на българската икономика да бъде много по-осезаем от сега.
Един от критериите, които ще се гледат при одобрението на проектите, е да се търси и стимулира балансираното развитие на регионите. Ще се обръща сериозно внимание на по-слабо развитите, защото големите регионални различия се превръщат в сериозна спирачка за развитието на страната. Трябва да си дадем сметка за това.
Изключително голямо внимание се отделя в управленската програма на БСП на една друга новост - развитието на капиталовия пазар и достъпът на малките и средни предприятия до него. Ще искаме опростяване на правилата за излаз на борсата. Има огромен инвестиционен ресурс в света, който заобикаля България и това се вижда по намалелите чуждестранни инвестиции в последните години. Бихме искали чрез капиталовия пазар да осигурим още една възможност за финансиране извън банковото. Така ще могат да бъдат финансирани важни инфраструктурни проекти, да бъде въвлечен този ресурс от чужбина в нашата икономика и да се търси една много по-голяма капитализация на борсата. Искам да припомня, че по този показател Румъния вече ни изпревари.
Ще дадем шанс също така за ново развитие на кооперативното движение, което има здрави традиции в миналото. Това също ще залегне в нашата програма, отчитайки нарасналия стремеж на гражданите да търсят български продукти в големите търговски вериги. А сега се оказва, че в редица сегменти те липсват, защото производителите не намират възможност за реализация на произведените качествени продукти. Кооперирането на такъв тип производители според нас ще дава по-добра възможност за конкурентноспособност на пазара.
Много е важна и подкрепата на експорта. Експортноориентираният бизнес трябва да бъде стимулиран. Това ще се опитаме да го решим чрез Българската агенция за експортно застраховане, като смятаме лимитът й да бъде увеличен поне на два милиарда лева. В Македония и Сърбия производителят е абсолютно защитен и гарантиран от държавата, че стоката му ще бъде изкупена. У нас сега всеки се спасява поотделно и резултатът често е предвидим - фалит. Големите вериги у нас също вече си дават сметка за нарасналото търсене на българско производство, но те не могат да се договорят с всеки поотделно. Искат да има едно по-голямо звено, един кооператив, с който да сключват сделки за изкупуване на произведената продукция.


Изпрати на приятел