Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 31 Януари 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Залагат на идеите на Мария Монтесори


В Националния учебен комплекс по култура, създаден още в далечните години на соца през  1976/77 година, са залегнали идеите на италианската лекарка и световно известна педагожка д-р Мария Монтесори (1870-1952).
Тя създава възпитателен метод, основаващ се на обучение и възпитание чрез изкуството, за развитие на индивидуалните възможности на децата и младежите и освобождаване от всякакви притеснения.
Нивото на възпитание и обучение в комплекса, станал известен като Италианския лицей, е много високо и се отличава от това на другите училища в образователната система в България.
С цялостната си учебно-възпитателна, научно-приложна и художествено-творческа дейност комплексът функционира като център за възпитание и обучение на деца и ученици от 4 до 19-годишна възраст. Той включва детска градина, начален курс(I - IV клас),  среден курс (V - VIII клас) и лицей с изучаване на италиански език и култура с два профила: хуманитарен и научен.

Изпрати на приятел