Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 31 Януари 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Условията за бизнес се подобряват


През януари бизнес климатът се подобрява спрямо декември. Това се дължи на по-добрите оценки на мениджърите в промишлеността и услугите, обявиха от НСИ. Мениджърите от всички сектори на икономиката очакват цените да останат без промяна през следващите три месеца, а основният проблеми на бизнеса е несигурната икономическа среда. Изключение преви секторът на услугите, където се изостря конкуренцията и затрудненията, свързани с несигурната икономическа среда, остават на второ място.
В промишлеността подобряването на бизнес климата се дължи на оптимистичните очаквания на предприемачите за състоянието на фирмите през следващите шест месеца. Анкетата сред мениджърите регистрира и подобрение в оценките им за нови поръчки, което е съпроводено и с по-благоприятни очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Затова дори може да има недостиг от мощности.
В услугите условията за бизнес се подобряват заради по-високите оценки и очаквания на мениджърите за състоянието на фирмите и за търсене на услуги. В строителството условията за бизнес през януари се влошават в резултат на изместване на оценките на предприемачите за състояние на фирмите от "добро" към "задоволително", което е нормално за сезона. Осигуреността с поръчки намалява и се оценява на 5,3 месеца. Но очакванията за състоянието на фирмите и за строителната активност през следващите месеци са по-благоприятни.
Бизнес климатът в търговията на дребно е на нивото от предходния месец. Мненията на търговците относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-резервирани.

Изпрати на приятел