Sponsored by Mtel

Standart News

s ПЕТЪК, 24 Февруари 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Изпарения с метанол водят и до смърт


Д-р Борислав Петров,
токсиколог от ВМА


- Колко опасен е метанолът в течността за чистачки, как действа той ?
- Метанолът е летливо вещество, което се изпарява и така води до токсичен ефект върху организма. Може да причини главоболие, гадене, повръщане, световъртеж, промяна в концентрацията на вниманието и т.н., което пък от своя страна може да доведе, примерно, до автопроизшествия. Това може да се случи при различни условия, примерно, ако е висока концентрацията на метанол в сместа или не е изправна вентилационната уредба на колата.
- Трябва ли метанолът да се забрани у нас?
- Би трябвало със закон да се посочи каква е допустимата концентрация на метанол в съответната смес. И най-важното е върху опаковките да бъдат отразени какво е съдържанието на метанол, така че потребителите да са информирани за това, както и за рисковете от употребата му.
Така както е върху опаковките, които съдържат препаратите за растителна защита и други отровни препарати, които се използват в селското стопанство за дератизация, дезинфекция и т.н. На Запад в някои страни метанолът даже е забранен като съставна част от течностите за чистачки. Докато при нас не е така.
- 30% метанол в течността за чистачки вреден ли е?
- Доста висок е този процент. Ако съдържанието на метанола е по-голямо в тази смес от 3%, има определен риск. А най-добре е да се използва етанол. Той е летлив, но не е токсичен в такава степен. Метанолът е силна отрова, която при една остра интоксикация може да доведе до летален изход.
- Освен в течност за чистачки имали ли сте в практиката си случаи на отравяне след употреба на метанол в други смеси?
- Да, при погрешно приемане на метанол, вместо етанол, често се случва. Двата алкохола не се различават видимо по параметрите си - по мирис, по цвят. Най-често по погрешка се получава такава интоксикация.
Най-често това става при варенето на домашната ракия. Там има метанол, но той е в твърде малко процентно съдържание като концентрация. Другото е, когато се объркат опаковки, в които се съдържа дървесен спирт, какъвто е метанолът, който се използва само за промишлени цели и се смята, че е етилов алкохол.
- От евтини стоки с метанол печелят само производители и търговци, но не и държавата, която плаща лечението на пострадали. А от друга страна, и здравето на потребителя е подложено на риск. Колко струва лечението на пострадал от метанолова смес?
- Лечението е изключително трудно и комплексно. Първо, то ангажира редица медицински специалисти - нефролози, невролози, реаниматори, хемодиализни центрове, барокамери се правят при остри интоксикации. Стойността на това комплексно лечение е доста висока, вероятно е хиляди левове. То продължава не за ден-два, а за 10-15, понякога и за повече дни. Изходът от една такава остра интоксикация, въпреки проведеното лечение, нерядко е и фатална. Смъртоносната доза е твърде нискаа - между 10-20 до 100 млл за човек с тегло 70-80 кг.
- Много често децата са преки потърпевши от въздействието на метаноловите изпарения при употребата на течност за чистачки. Какво е въздействието им върху детския организъм?
- Там дозите са още по-ниски, тъй като децата имат по-малко килограми и интоксикацията се развива много по-бързо, отколкото при възрастния човекк. Метиловият алкохол може да се резорбира и през кожата при контакт с течността.
Антония КЮМЮРДЖИЕВА


Изпрати на приятел