Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 21 Март 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Мелнишкият обявен за царски от деспот Алексий Слав

В България има над 200 манастира, около 80 от тях са действащи


Манастирът "Света Богородица Спилеотиса" е разположен върху малка тераса в източната част на възвишението Св. Никола, южно от град Мелник.
Светата обител попада в културно-историческия резерват Мелник и е обявена за паметник на културата. Манастирът е един от най-ранните образци и типичен представител на градското манастирско строителство по българските земи от началото на XIII век.
Основан е от деспот Алексий Слав в началото на ХIII век, който му дава специални привилегии с грамота от 1220 г. - юридически получава статут на "деспотски и царски" и е втори по значимост след най-големия манастир в Търново - царския "Св. Четиридесет мъченици". По-късно става метох на Ватопедския манастир в Атон (от втората половина на XIV век до началото на XX век). Разрушаван е 3 пъти и отново е възстановяван (средата на XIII в., втората половина на XVI в. и началото на XVIII в.). От средата на ХIХ в. започва да запада, като окончателно престава да функционира по време на Първата световна война. Сега е периодично действащ.
От края на XVII в. до средата на XIX в. носи името "Богородица на Светия пояс" или още "Света Зона".
От манастира "Света Богородица Спилеотиса" е запазена възстановената през 40-те години на ХХ в. черква "Св. Спиридон". Останките показват, че манастирът е имал класическата канонична схема на средновековните манастири - монашески килии, заграждащи двора, трапезария, игуменарница, зала за гости, библиотека, защитна кула.
В манастирския комплекс е имало две черкви - "Св. Богородица Спилеотиса" и "Св. Спиридон", както и гробничен параклис. В северната част е разкопано водохранилище.
Сега е построен действащият параклис "Св. Зона", което прави манастира единствения в Мелник с възстановен в ново време параклис.
Като част от Славовата крепост е представлявал самостоятелно укрепено ядро във второто ниво на отбранителната система.
Макар и в руини, манастирът се почита като свято място (единственият сред множеството мелнишки манастири) от жителите на града и околностите му, а храмовият празник на параклиса "Св. Зона" е празник на Мелник.

Изпрати на приятел